Fienta pakalpojumu sniegšanas noteikumi biļešu pircējam

25.05.2018

Fienta Ticketing OÜ, (turpmāk Fienta), reģistrācijas numurs 12658162, adrese Pärnu mnt 470B, Tallinn, 10914, e-pasts info@fienta.com.

Apmeklējot un izmantojot Fienta interneta platformu (turpmāk e-biļešu veikals), uz e-biļešu veikala (turpmāk - Pircējs) lietotājiem attiecas šādi pakalpojumu sniegšanas noteikumi (turpmāk - pakalpojumu sniegšanas noteikumi):

 1. Pakalpojumi un biļetes
  1. Pircēji var iegādāties biļetes no e-biļešu veikala, kuras pasākuma rīkotājs ir pievienojis e-biļešu veikalam (turpmāk - Rīkotājs).
  2. Fienta pēc pieprasījuma pārdod biļetes uz Rīkotāja vārda un uz rēķina, un tai nav tiesību ieviest vai mainīt biļetes cenu vai Rīkotāja pārdošanas noteikumus, tostarp atpirkt biļetes vai apmainīt biļetes, kompensējot iznīcinātas, pazaudētas, nozagtas vai sabojātas biļetes vai citus objektus, kas saistīti ar notikumu. Fienta nav neviena pasākuma rīkotājs.
  3. Lai iegādātos biļetes, Pircējam jāizvēlas biļetes un summu klase, un jāievada nepieciešamā informācija, kas var atšķirties atkarībā no pasākumiem.
  4. Pircējs saņems e-biļetes pa e-pastu tūlīt pēc maksājuma veikšanas internetbankā, izmantojot kredītkarti vai kā pārskaitījumu, pamatojoties uz rēķinu.
  5. Iegādājoties biļetes par pazeminātu cenu, Fienta nekontrolē, vai Pircējs izpilda nepieciešamos nosacījumus samazinātās cenas saņemšanai. Biļešu iegāde par pazeminātu cenu negarantē ienākšanu pasākumā un to, vai samazinātā cena attiecas uz personu, kura ierodas ar šo biļeti, kas tiks pārbaudīta atrašanās vietā pasākuma norises vietā.
 2. Fienta tiesības un pienākumi
  1. Ja Pircējs ieraksta nepatiesu informāciju, Fienta ir tiesības bloķēt Pircēja pirkšanas tiesības.
  2. Ja šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek pārkāpti, Fienta ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt šī Pircēja e-biļešu veikalu izmantošanu un / vai pārtraukt biļešu iegādes procesu.
  3. Fienta ir tiesības izmantot personas datus, kā ir norādīts privātuma politikā.
 3. Pircēja tiesības un pienākumi
  1. Pircējam ir tiesības iegādāties biļetes caur e-biļešu veikalu saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Šo noteikumu pārkāpumu gadījumā Fienta ir tiesības ierobežot šīs tiesības.
  2. Veicot jebkādus darījumus e-biļešu veikala vietnē, Pircējs apstiprina, ka:
   1. viņš vai viņa ir vismaz 18 gadu veca, fiziska persona ar aktīvu rīcībspēju (fiziskas personas ar ierobežotu tiesībspēju 7-18 gadu vecumā attiecīgi apliecina, ka viņiem ir viņu likumīga aizbildņa piekrišana izmantot e-biļešu veikalu, kurš ir iesniedzis viņiem iespēju iegādāties biļeti) vai, ka viņi ir juridiska persona, kuras pārstāvim ir visas tiesības izmantot e-biļešu veikalu šīs juridiskās personas vārdā un uzņemties saistības šīs juridiskās personas vārdā;
   2. viņš izpilda visus e-biļešu veikala apkalpošanas noteikumus;
   3. viņš vai viņa ir sniegusi tikai patiesu informāciju;
   4. viņš vai viņa nodrošina lietotāja vārda un paroles konfidencialitāti.
 4. Intelektuālā īpašuma tiesības
  1. Viss teksts, grafika, rediģēts saturs, visa informācija, visi izkārtojumi, visi zīmējumi, attēli, HTML, izskats un sajūta, fotoattēli, mūzika, skaņas, attēli, programmatūra, video, dizains, fonts un cits saturs (turpmāk: materiāls, ko aizsargā tiesības), ko lietotāji redz vai izlasa, izmantojot platformu (izņemot to lietotāju radīto saturu, kurus Fienta ir tiesības izmantot) ir Fienta vai pasākuma Rīkotāja īpašums. Tiesību aizsargājamais materiāls tiek aizsargāts visos veidos, visos informācijas nesējos un visos esošajos un turpmākajos tehnoloģiskajos risinājumos. Tiesību aizsargātais materiāls tiek aizsargāts saskaņā ar vietējiem un starptautiskajiem autortiesību un patentu likumiem, kā arī citām tiesībām un likumiem, kas attiecas uz aktīviem. Lietotāji nevar kopēt, lejupielādēt, izmantot, pārveidot, pārformatēt vai reproducēt jebkuru materiālu no platformas bez īpašnieka iepriekš rakstiskas izteiktās piekrišanas. Izmantojot materiālus, kurus aizsargā tiesības (izņemot gadījumus, ja tie ir atļauti saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas noteikumiem), bez Fienta atļaujas un / vai (attiecīgā gadījumā) bez lietotāja izveidotā satura īpašnieka atļaujas ir aizliegts.
  2. Fienta pakalpojumu zīmes un preču zīmes (ieskaitot nosaukumu Fienta un Fienta logo) ir pakalpojumu zīmes, kas pieder Fienta. Citas preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi un / vai tirdzniecības nosaukumi, kas tiek izpausti platformā, pieder to īpašniekiem. Jūs nevarat kopēt vai izmantot šīs preču zīmes, logotipus vai tirdzniecības nosaukumus bez viņu īpašnieku rakstiskas izteiktās piekrišanas.
 5. Personas dati
  1. Jautājumus, kas attiecas uz personas datu apstrādi, reglamentē Fienta un Rīkotāja privātuma politika, kā arī piemērojamie tiesību akti.
 6. Atbildība
  1. Visas tiesības un saistības, kas saistītas ar biļetēm, tiek izpildītas un paziņotas Rīkotājam, un Fienta nav atbildīga par šo tiesību, pienākumu saturu, izmaiņām vai izpildi.
  2. Fienta nav atbildīgās puses pārstāvis, kas notiek Rīkotāja vai izpildītāja notikuma laikā, tā saturs, informācija, reklāma un kvalitāte. Atbildīgā persona ir Rīkotājs.
  3. Fienta nav atbildīgs par biļešu piegādes aizkavēšanos, ko e-biļešu veikala lietotājs ir izraisījis, ievadot nepareizu informāciju, trešo personu rīcībā, pārtraucot interneta pieslēgumu starp e-biļešu veikalu un klientu, kā arī jebkurš cits apstāklis, kas nav Fienta kontrolē.
  4. Ja notikums nenotiek, ja tas tiek atlikts vai tā atrašanās vieta tiek mainīta, Fienta nav pienākums atpirkt vai kompensēt biļetes. Rīkotājs ir atbildīgs par biļešu pirkšanu vai kompensēšanu.
 7. Nobeiguma noteikumi
  1. Fienta patur tiesības mainīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, publicējot jaunu redakciju Fienta vietnē.
  2. Par e-biļešu veikšanu tiek piemēroti Igaunijas Republikas likumi.
  3. Disputi, kas radušies, izmantojot e-biļešu vietni, tiks atrisināti Harju apgabala tiesā saskaņā ar šiem dienesta noteikumiem un Igaunijas Republikas likumiem. Pircējam, kas ir patērētājs, ir tiesības vērsties arī Patērētāju disputu komitejā.