Privātuma politika

25.05.2018

Lietojot Fienta pakalpojumus, Jūs uzticat mums savus personas datus, kas nepieciešami pasākuma organizatoram (turpmāk - Organizatoram). Mēs nopietni uztveram datu privātumu un vācam tos tikai tādā apjomā, lai varētu Jums sniegt pakalpojumus. Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar ES Vispārējo datu aizsardzības regulu (GDPR, EU 2016/679) un Igaunijas Republikas likumiem. Fienta neapstrādā datus, kas pēc GDPR atzīti par sensitīviem personas datiem.

Mūsu privātuma politika, kas ir daļa no Fienta e-biļešu veikala noteikumiem, izskaidro, kā un kāpēc mēs vācam un apstrādājam personas datus. Mēs uzsveram, ka Fienta ir datu apstrādātājs, un datu turētājs ir katra pasākuma Organizators, kurš arī ir atbildīgs par personas datu pieprasīšanas likumību. Fienta vāc personas datus, kā to pieprasījis Organizators, lai ļautu biļetes izplatīt sabiedrībai.

Kādus datus mēs apkopojam?

Lai sniegtu pakalpojumus, mēs apkopojam datus, kā to pieprasījis Organizators, divos veidos:

Dati, ko Jūs sniedzat mums

Piemēram, iegādājoties biļetes, Jūs iesniedzat dažādu informāciju par sevi:

 • E-pasta adrese.
 • Telefona numurs.
 • Pirkto biļešu veidi, cenas un to skaits.
 • Atlaides kods, ko izmantojat, veicot pirkumu.
 • Iespējamie papildu lauki, kurus Organizators pievienojis reģistrācijas veidlapai.

Dati, ko mēs saņemam no Jums, kad izmantojat mūsu pakalpojumus

Piemēram, ja Jūs uzrādat savu biļeti, lai varētu iekļūt pasākumā, mēs saglabājam informāciju par to izmantošanu. Lai varētu izmantot pakalpojumu, mēs apkopojam šādus datus:

 • Pirkuma statuss.
 • Pirkuma laiks.
 • irkuma IP adresi un informāciju par sīkdatnēm (lai uzzinātu vairāk, skatiet mūsu sīkdatņu politiku).
 • Valoda, kuru izmantojat pirkuma veikšanai.
 • Mārketinga kanāls, kas noveda Jūs pie pirkuma.
 • Izmantotās pārlūkprogrammas veids un operētājsistēma.
 • Maksātāja vārds.
 • Maksājuma veids, pirkuma veikšanai izmantotās bankas nosaukums.
 • Maksājuma statuss.
 • Biļetes lietošanas laiks.

Organizatori var lūgt Jums papildu personas datus atkarībā no sava pasākuma mērķiem un vajadzībām.

Kāpēc mēs apkopojam un apstrādājam personas datus?

Lai iegādātos biļetes uz Organizatora pasākumiem ar mūsu pakalpojumu palīdzību, mums ir jāapstrādā Jūsu personas dati. Neapstrādājot personas datus, nav iespējams nodot biļetes Jums un izpildīt saistītos pienākumus. Mēs izmantojam visu informāciju, kas ievākta no pakalpojumu sniegšanas, lai piedāvātu, pārvaldītu, aizsargātu un pilnveidotu mūsu pakalpojumus, kā arī attīstītu jaunus pakalpojumus.

Mēs apkopojam un apstrādājam personas datus pēc Organizatora pieprasījuma šādos nolūkos:

 • Lai izsniegtu biļeti.
 • Lai saņemtu maksājumu par biļeti.
 • Lai izvairītos no atkārtotas biļetes izmantošanas.
 • Uzņēmējdarbības analīzei un pakalpojumu uzlabošanai.
 • Lai piedāvātu lietotāju atbalstu.
 • Lai izpildītu juridiskos pienākumus.

Pirms datu izmantošanas citiem mērķiem, kas nav iekļauti mūsu privātuma politikā, mēs lūgsim Jūs izteikt piekrišanu.

Kam ir jūsu dati?

Mēs apstrādājam datus kā konfidenciālus, un mēs tos izpaužam personām vai uzņēmumiem (vai saņēmējiem) tikai tādā apmērā, lai būtu iespējams sniegt pakalpojumu.

Mēs neizpaužam datus uzņēmumiem, organizācijām vai personām ārpus Fienta, izņemot šādos gadījumos:

 • Pakalpojuma sniegšanas ietvaros pasākuma Organizatoram kā datu kontrolierim ir tiesības apstrādāt, izpaust vai pārsūtīt personas datus, kas savākti, izmantojot Fienta tīmekļa vietni.
 • Maksājot par biļeti ar kredītkarti vai bankas pārskaitījumu, piekļuve Jūsu bankas kartes informācijai un bankas rekvizītiem tiek sniegta tikai Maksekeskus AS. Maksekeskus privātuma politika ir pieejama viņu tīmekļa vietnē https://maksekeskus.ee.
 • Bez personas piekrišanas viņu personas datus var pārsūtīt tikai organizācijām vai personām, kurām ir tiešas likumīgas tiesības šādai piekļuvei, kā noteikts normatīvajos aktos, kas regulē datu aizsardzību.
 • Apvienošanās vai pārņemšanas gadījumā, kas saistīti ar Fienta, personas datus var izpaust trešajām personām, kas iesaistītas apvienošanā vai iegādē.
 • Ja mēs izmantojam ārējus pakalpojumu sniedzējus, kas sniedz mums noteiktus pakalpojumus, piemēram, tīmekļa vietnes pakalpojumus vai hostingu, mārketinga pakalpojumus un IT atbalsta pakalpojumus, tad šo pakalpojumu sniegšanā šiem apakšuzņēmējiem var būt piekļuve Jūsu personas datiem un / vai tie var apstrādāt datus. Mēs pieprasām, lai mūsu ārējie pakalpojumu sniedzēji piemērotu un īstenotu drošības pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu datu integritāti un drošību.
 • Ja esat devis savu skaidri izteikto piekrišanu izpaust personas datus konkrētam saņēmējam.

Personas datu izpaušana ārpus ES

Mēs neizpaužam personas datus saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ).

Datu drošība

Mēs strādājam, lai aizsargātu Jūsu datus no nesankcionētas piekļuves vai neatļautas pārveidošanas, publicēšanas vai bojājuma.

Lai nodrošinātu datu drošību, mēs rīkojamies šādi:

 • Mēs apstrādājam visus personas datus kā konfidenciālus.
 • Kad iespējams, mēs šifrējam pakalpojumus, izmantojot SSL.
 • Mēs ierobežojam piekļuvi personas datiem, sniedzot piekļuvi tikai tiem darbiniekiem un līgumslēdzēju pusēm, kurām ir vajadzīgi dati apstrādes nolūkos un kuriem piemēro stingrus līgumiskās konfidencialitātes pienākumus, kuri var tikt sodīti vai kuru līgumu var izbeigt, ja viņi neizpilda savus pienākumus.
 • Mēs glabājam personas datus galvenokārt digitāli, nevis papīra formā, lai nodrošinātu drošāku piekļuves uzraudzību.
 • Personas datu glabāšanas tehnoloģija ir aizsargāta ar nepieciešamajiem IT tehnoloģiju un organizatoriskās aizsardzības standartiem.

Lai gan mūsu platformai iesniegtajiem personas datiem piemērojam stingrus drošības noteikumus, jāatzīmē, ka internets nekad nav pilnīgi drošs, un mēs nevaram pilnībā garantēt mums nosūtītās informācijas drošu pārsūtīšanu. Droša datu nosūtīšana vienmēr ir pakļauta Jūsu pašu riskam.

Kādas ir Jūsu tiesības un kā Jūs varat izmantot savas tiesības?

Ja esat devis piekrišanu datu savākšanai, apstrādei un izmantošanai noteiktā veidā, Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt šo piekrišanu nākotnē.

Saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz datu aizsardzību, Jums ir tiesības:

 • Pieteikties piekļuvei Jūsu personas datiem.
 • Pieteikties Jūsu personas datu labošanai.
 • Pieteikties Jūsu personas datu dzēšanai.
 • Pieteikties Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanai.
 • Pieteikties Jūsu personas datu pārsūtīšanai.
 • Pieteikties, lai atsauktu Jūsu piekrišanu personas datu apstrādei.
 • Izteikt iebildumus pret automatizētu lēmumu izmantošanu (tostarp profilēšanu).

Lai izmantotu savas tiesības un pārsūtītu šos pieteikumus, lūdzu, sazinieties ar konkrētā pasākuma Organizatoru, kurš ir Jūsu personas datu pārzinis. Pieteikumā jābūt iespējamam skaidri noteikt Jūsu identitāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs varat lūgt dzēst Jūsu personas datus, noteikt ierobežojumus vai tamlīdzīgi tikai tad, ja tas ir juridiski pamatots un atbilst normatīvajiem aktiem, kas regulē datu aizsardzību.

Ja Jūs iesniedzat pieteikumu personas datu apstrādes ierobežošanai, izbeigšanai vai dzēšanai, tas var daļēji vai pilnībā pārtraukt mūsu sniegtos pakalpojumus.

Sūdzību gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai datu aizsardzības iestādei. Mēs sadarbojamies ar attiecīgajām pārvaldes iestādēm, tostarp vietējām datu aizsardzības iestādēm, lai atrisinātu visas sūdzības, kas saistītas ar personas datu izpaušanu.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?

Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu Jums pieprasītos pakalpojumus, kā arī atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

Savāktie dati, kas nav personas dati, tiks glabāti uz nenoteiktu laiku

Privātuma politikas noteikumi un izmaiņas

Izmantojot Fienta pakalpojumus, esat iepazinies ar šiem principiem un noteikumiem un piekrītat tiem.

Mūsu privātuma politika var tikt mainīta periodiski. Mēs nesamazinām tiesības, kas izriet no šīs privātuma politikas, bez Jūsu izteiktās piekrišanas. Mēs publicēsim paziņojumu par jebkurām izmaiņām privātuma politikā un jebkurām citām izmaiņām šajā lapā, un, ja notiks būtiskas izmaiņas, mēs nosūtīsim Jums detalizētāku paziņojumu.

Sazinies ar mums

Ja Jums ir kādi jautājumi vai bažas par mūsu privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:

Fienta Ticketing OÜ, Pärnu mnt 470B Tallinn, 10914 Igaunija
+372 54 00 4321
hello@fienta.com

Ja Jums ir kādi jautājumi vai bažas saistībā ar notikumiem, kas iesniegti vai pieprasīti pasākuma lapā, lūdzu, sazinieties ar konkrētā pasākuma organizatoru, kura kontakti ir pieejami pasākuma lapā vai kuru kontaktinformācija ir nosūtīta uz Jūsu e-pastu, kad iegādājāties biļetes.