Ürituse sisestamine

Ürituse kirjelduse vormindamine

Sama juhis kehtib ka korraldaja kasutustingimuste vormindamise puhul.

Markdown

Markdown on lihtne märgistuskeel, mis võimaldab teksti vormindada, nii et see on kergelt loetav ja arusaadav ka koos märgistustega.

Pealkirjad

# Esimese taseme pealkiri
## Teise taseme pealkiri
### Kolmanda taseme pealkiri

Jäme ja kaldkiri

*kaldkiri*
**jäme kiri**
***jäme kaldkiri***

Loendid

* Esimene 
* Teine
* Kolmas

Horisontaaljoon

Kolm või rohkem mõttekriipsu:

---

Lingid

Sellised ilmsel kujul olevad veebi- ja meiliaadressid muutuvad ürituse kirjelduses automaatselt linkideks:

www.fienta.com
https://fienta.com
[email protected] 

Kui soovid, et lingi tekst oleks veebiaadressist erinev, kirjuta tekst nurksulgudesse ning veebiaadress tavalistesse ümarsulgudesse:

[Fienta](http://fienta.com)

Pildid

Fientasse ei saa veel pilte tekstides kasutamiseks üles laadida, kuid sul on võimalik siiski kasutada pilte, mis asuvad mõnes muus serveris. Pildi lisamiseks kirjuta hüüumärk, nurksulgudesse nägemispuudega inimestele mõeldud pildi lühikirjeldus ning ümarsulgudesse link pildile:

![Pildi kirjeldus](https://sinuserver/kaust/pildifaili-nimi.jpg)

Tabelid

Eralda tabeli veerud püstkriipsudega, päis sisust mõttekriipsudega. Eraldusreal saad kooloniga märkida ka soovitud joonduse suunda.

Time  | Artist  | Stage   
--------|-----------| ----------:
10:00  | Artist A | Main stage
12:00  | Artist B |    Side
13:00  | Artist C |    Side

Praktikas piisab päise eraldusjoones kolmest mõttekriipsust veeru kohta:

Time | Artist | Stage
--- | --- | ---:
10:00 | Artist A | Main stage
12:00 | Artist B | Side
13:00 | Artist C | Side

HTML

Ürituse kirjelduse sisestamisel saab kasutada ka enamlevinud HTML märgendeid:

<h2>Pealkiri</h2>
<strong>Jäme kiri</strong>
<em>Kaldkiri</em>
<ul><li>Nimekiri</li><li>Nimekiri</li></ul>
Link <a href="https://google.com">Google</a>

Videote lisamine

Youtube'i video lisamiseks kasuta järgnevat koodinäidist:

<div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
 <iframe src="https://www.youtube.com/embed/zpOULjyy-n8?rel=0" allowfullscreen></iframe>
</div>