Ürituse sisestamine

Ürituse keeled

Ürituse andmete sisestamisel saad sa valida, millises keeles seda teha. Valitud keeles kuvatakse ostjale Fienta ostuprotsessi, samuti on selles keeles väljastatav pilet, e-kirjad ja arve.

Soovi korral saad kasutada ka mitut keelt korraga. Sellisel juhul kuvatakse ostjale keelevahetuse lingid ning esmalt püütakse näidata seda keelt, mis vastab tema asukohariigi keelele.

Pileti ostjatele kuvatakse mitmekeelsete ürituste puhul keelevahetus ürituse lehe päises.