Ürituste tüübid

Annetused ja vabalt valitava hinnaga üritused

Ostja poolt muudetava hinna puhul saab piletiliigi loomisel kasutada vastavat määrangut. Ette on võimalik anda miinimumhinda ning algselt ostjate kuvatavat hinda. Miinumumhind võib soovi korral olla ka null.

Ostjale kuvatakse seejärel hinna muutmise võimalust: