Yleisinfo

Palvelun ehdot tapahtuman järjestäjälle

15.10.2019

 1. Sopimuksen osapuolet ja sopimuksen kohde

  1. Fienta Ticketing OÜ (Fienta), rekisterinumero 12658162, osoite Hobujaama 4, Tallinn 10151, Viro, sähköposti [email protected], tarjoaa oikeushenkilön (jäljempänä Järjestäjä), joka on rekisteröitynyt käyttäjäksi fienta.com-verkkosivustolla. lippuvälityspalvelu, verkkopohjaisena välittäjänä elektronisia lippuja kuluttajalle (tästä lähtien ostaja).

  2. Fienta tarjoaa Järjestäjälle verkkopohjaisen palvelun, jonka kautta Järjestäjä voi myydä loppukäyttäjälippuja (tästä lähtien palvelu). Fienta tarjoaa Järjestäjälle palvelun Fienta-verkkopohjaisen tietojärjestelmän (tästä lähtien lippukauppa) kautta verkkosivustossa fienta.com.

  3. Palvelun kuvaus. Palveluun sisältyy e-lippukaupan kehittäminen, päivittäminen, ylläpito ja ylläpito, e-lipunmyynnin välitys, sähköinen lippujen toimitus sähköpostitse sähköisessä muodossa, maksuratkaisut, raportointi ja Fienta-tuen järjestäjille.

  4. Lippujen tarkistuspalvelu. Palvelu ei sisällä Fienta-lippujen tarkistuksia järjestäjän tapahtumassa. Järjestäjän on järjestettävä lippujen tarkastukset itsenäisesti tapahtuman alueella, ja järjestäjä on vastuussa tarvittavan Internet-yhteyden ja laitteisto ratkaisujen hankkimisesta.

 2. Palvelumaksun maksaminen Fientalle

  1. Järjestäjän maksu Fientalle palvelusta lasketaan lipunmyynnin perusteella Fientan kautta julkisen hinnaston mukaan, joka on saatavana osoitteesta fienta.com/fi/pricing.

  2. Kaikki lippujen myynnistä saadut tuotot siirretään ensin maksupalveluntarjoajan tilille. Maksupalveluntarjoaja siirtää tuotot Fientaan maksupalvelumaksun ottamisen jälkeen. Fienta siirtää tuotot vuorotellen Järjestäjälle kunkin kuukauden alussa, viimeistään kuukauden viidentenä työpäivänä, edelliseltä kuukaudelta, jollei Järjestäjä ja Fienta sovi toisin. Kun lipunmyynti siirretään Järjestäjälle, Fienta vähentää heidän palvelumaksunsa. Fienta lähettää Järjestäjälle laskun, jossa ilmoitetaan pidätetty maksu. 

 3. Järjestäjän velvollisuudet

  1. Järjestettyään tämän sopimuksen Järjestäjä vakuuttaa toimittavansa Fientaan oikeat tiedot Järjestäjän tiedoista, antaa asiakkaille kaikki tarvittavat ja oikeat tiedot tapahtumasta ja Fienta-alustalla olevista lipuista, hyväksyy Fienta-alustan kautta myydyt liput, maksaa Fientalle maksun suoritetuista palveluista ja pidättäytyy vahingoittamasta mitään Fientan oikeuksia ja etuja, mukaan lukien immateriaalioikeudet

  2. Rekisteröityessään käyttäjänä Fienta-alustalla, Järjestäjä on velvollinen toimittamaan Fientalle oikeat tiedot henkilöstään ja yhteystiedot. Järjestäjä toimittaa muun muassa seuraavat tiedot: Yrityksen toiminimi, rekisteröintikoodi, postiosoite, alv-numero, pankkitilin numero, jotta Fienta toimittaa lipunmyynnin edistymisen.

  3. Kun syötetään tapahtumia itsenäisesti Fienta-alustalle ja hallitaan niitä, Järjestäjä on velvollinen esittämään asiakkaille kaikki tarvittavat ja oikeat myyntitiedot, mukaan lukien tiedot lipun hinnasta, tapahtuman ajasta ja sijainnista, tapahtuman kuvaus ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot. Järjestäjän tulee noudattaa henkilötietosuojamääräyksiä lipunmyynnin yhteydessä toimitettujen henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Hän on vastuussa tietojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja tietojen keräämistä ja käsittelyä koskevan laillisen perustan olemassaolosta. Järjestäjä on vastuussa henkilötietojen käsittelyn laillisuudesta.

  4. Palvelun tarjoamiseen liittyvien henkilötietojen suhteen Järjestäjä antaa Fientalle luvan käsitellä kaikkia Järjestäjän keräämiä tietoja tai välityspalvelun tarjoamisen kannalta tarpeellisia tietoja näissä palvelusehdoissa kuvatussa laajuudessa ja tarkoituksiin.

  5. Järjestäjä on velvollinen hyväksymään asiakkaille Fienta-alustan kautta myydyt liput.

  6. Järjestäjä sitoutuu siihen, että Fientalle maksettava maksu vähennetään Järjestäjälle välitettävistä myyntituloista.

  7. Jos Järjestäjät katsovat, että ostajalla on velvollisuuslain 53 §: n 4 momentin 72 kohdasta huolimatta oikeus peruuttaa sopimus, järjestäjä on silti velvollinen maksamaan Fientalle lipun välityspalkkion nämä palvelusehdot.

  8. Järjestäjä lupaa käyttää Fienta-opasteita tai kuvausta kaikissa tapahtumaan liittyvissä painotuotteissa tai muissa lippujen myyntiin liittyvissä ilmoituksissa. Tiedot ja selitykset Fienta-opasteiden tai kuvausten käytöstä ovat saatavilla Fienta-verkkosivustolla.

 4. Fientan velvoitteet

  1. Fienta tarjoaa Järjestäjälle mahdollisuuden organisoida lipunmyyntiä Fienta-alustan kautta, varmistaa, että tiedot Järjestäjän lipunmyynnistä on saatavilla Fienta-alustalla, siirtää Järjestäjälle viime kuukauden lipunmyynnistä saadut tulot viimeistään viidentenä työpäivänä. viimeistään kuukausi, josta maksupalveluntarjoaja ja Fienta ovat aiemmin vähentäneet palvelumaksunsa. Lisäksi Fienta tarjoaa järjestäjälle mahdollisuuden käyttää Fienta-ohjelmistoa Fiennan kautta myytävien lippujen tarkistamiseen tapahtuman sisäänkäynnillä.

  2. Järjestämällä lipumyynnin Fienta-alustan kautta Fienta antaa mahdollisuuden:

   1. Järjestäjä myy lippuja järjestäjän haluamalla hinnalla ja määrällä;

   2. Järjestäjä myy eri luokkien liput yhteen tapahtumaan;

   3. Määrittää, millaisia ​​tietoja Järjestäjä tarvitsee ostajilta;

   4. Järjestäjä määrittää myynnin alkamis- ja päättymisajat koko tapahtuman samoin kuin erityyppisten lippujen osalta;

   5. Järjestäjä näyttää tapahtumatiedot eri kielillä;

   6. Järjestäjä seuraa reaaliajassa ostettujen ja tarkistettujen lippujen määriä.

  3. Käyttäjätuki. Fienta tarjoaa Järjestäjän käyttäjätukea sähköpostitse ja puhelimitse työpäivisin klo 10–17. Käyttäjätuen yhteystiedot ovat: [email protected], puhelin +372 6700 070. Lippujen ostajien ensisijainen käyttäjätuki on järjestäjän järjestämä, ja lippujen ostajat ohjataan ensin Järjestäjän yleisiin puhelinnumeroihin ja yhteystietoihin. Jos Järjestäjä ei pysty itsenäisesti vastaamaan lippujen ostajien kysymyksiin tai ratkaisemaan ongelmia, he lähettävät kysymyksen tai huolenaiheen Fientalle.

  4. Tietoja lipunmyynnistä on järjestäjälle saatavana kirjautuessaan Fienta-alustalle milloin tahansa, paitsi Fienta-alustan aiemmin ilmoitetuilla huoltoaikoilla tai alustan käytön keskeytyksistä johtuen syistä, jotka Fienta eivät voi vaikuttaa..

  5. Fienta antaa Järjestäjille mahdollisuuden käyttää ohjelmistoja, joita Järjestäjä voi käyttää Fienta-alustan kautta ostettujen lippujen oikeellisuuden tarkistamiseen, kelvollisen lipun validointiin ja rekisteröintiin sellaisenaan käytettäväksi laitteella, jolla on Internet-yhteys.

 5. Vastuu

  1. Fienta välittää lippuja järjestäjän etujen mukaisesti eikä ole vastuussa myyntiehdoista tai myyntisopimuksesta johtuvista vaatimuksista. Järjestäjä on vastuussa vaatimuksista.

  2. Fienta välittää lippuja järjestäjän nimissä ja kustannuksella pyynnöstä, eikä hänellä ole oikeutta toteuttaa tai muuttaa lipun hintaa tai Järjestäjän myyntiehtoja, mukaan lukien lippujen ostaminen tai lippujen vaihto, korvaus tuhoutuneesta , kadonneet, varastetut tai vahingoittuneet liput tai muut tapahtumaan liittyvät esineet. Lippua ostaessaan Järjestäjä ja Ostaja tekevät myyntisopimuksen.

  3. Järjestäjä on pannut täytäntöön kaikki lippuihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, ja Fienta ei ole vastuussa sisällön oikeuksista ja velvollisuuksista, muutoksista tai niiden toteuttamisesta. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan Ostajalle myös kaikista henkilötietoihin liittyvistä seikoista.

  4. Fienta ei ole järjestäjän tai taiteilijan edustaja eikä ole vastuussa tapahtuvasta tapahtumasta, sen sisällöstä, tiedoista, mainosta tai laadusta. Vastuullinen osapuoli on Järjestäjä.

  5. Jos tapahtumaa ei tapahdu, jos sitä lykätään tai jos sen sijaintia vaihdetaan, Fienta ei ole velvollinen ostamaan lippuja takaisin tai korvaamaan niitä. Järjestäjä vastaa joko lippujen ostamisesta tai korvaamisesta.

  6. Järjestäjä tai Fienta eivät ole vastuussa mistään sopimusehtojen rikkomisesta, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä, mukaan lukien esimerkiksi laajalle levinneet sähkökatkokset tai internetkatkokset. Jos ylivoimainen este ylittää, Järjestäjän ja Fientan on jatkettava velvollisuuksiensa täyttämistä niin pian kuin mahdollista ylivoimaisen esteen olosuhteiden päättyessä.

  7. Palvelun tarjonta saattaa keskeytyä Fienta-palveluntarjoajien vuoksi (esimerkiksi maksupalvelu tai palvelimen ylläpito). Tällöin Fientaa ei katsota rikkovan sopimusta, ja Fienta palauttaa palvelun tarjoamisen ensimmäisellä mahdollisuudella.

 6. Henkilökohtaiset tiedot

  1. Näiden palvelusehtojen kohdassa 3.4 Järjestäjä on antanut Fientalle valtuuden käsitellä Ostajan tietoja näissä palvelusehdoissa kuvatussa laajuudessa. Fienta käsittelee henkilötietoja Järjestäjän ohjeiden mukaisesti.

  2. Henkilötietoja, joihin Järjestäjä on antanut Fienta-valtuutuksen näiden palvelusehtojen 3.4 kohdan mukaisesti, ovat: sähköpostiosoite, puhelinnumero, ostetun lipun luokka, osto-IP ja tiedot evästeistä, ostokieli, käytetty markkinointikanava saavuttaaksesi ostoksen, käytetyn selaimen ja käyttöjärjestelmän, ostajan nimen, maksutavan, maksussa käytetyn pankin nimen, maksun tilan, lipun käyttöajan ja mahdolliset lisätiedot, joita järjestäjä on pyytänyt Ostaja.

  3. Fienta käsittelee henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen palvelun tarjoamiseksi ja laissa annettujen määräysten noudattamiseksi (esimerkiksi kirjanpitoa varten).

  4. Fientilla on oikeus kieltäytyä tietojen käsittelystä tilanteessa, jossa Järjestäjä ei pysty vahvistamaan Fientalle, että henkilötietojen käsittely on laillista.

  5. Fienta vahvistaa, että salassapitovelvollisuus ulottuu Fientan työntekijöihin ja palveluntarjoajiin, jotka käsittelevät yllä lueteltuja henkilötietoja.

  6. Fienta vahvistaa käyttävänsä asianmukaisia ​​teknisiä ja organisatorisia keinoja tietojen suojaamiseen.

  7. Fienta ottaa uudet tietojenkäsittelyt työhön vain Järjestäjän etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.

  8. Jos Järjestäjän on vastattava rekisteröidyn jättämään vaatimukseen tai toimittava sen takia, Fienta auttaa järjestäjää kykyjensä mukaan.

  9. Kykyjensä mukaan Fienta auttaa järjestäjää varmistamaan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 32–36 noudattaminen.

  10. Fienta poistaa tai palauttaa kaikki palvelun tarjoamiseen liittyvät henkilötiedot, jos se ei ole lain mukainen tietojen säilyttämisvelvollisuus.

  11. Tarvittaessa Fienta toimittaa Järjestäjälle näiden ehtojen lisäksi tarvittavat tiedot, jotta Järjestäjä voi suorittaa yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 32 artiklassa tarkoitetut tarkastukset.

 7. Evästeet

  1. Järjestäjä voi käyttää e-lippujen evästeitä analysoidakseen Järjestäjän tapahtumaa. Järjestäjän on tällöin ilmoitettava ostajille tällaisten evästeiden käytöstä. Lisäevästeiden käyttöön liittyvät ongelmat ovat Järjestäjän vastuulla

  2. Ostajilla on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö selaimissa, mutta se saattaa aiheuttaa ongelmia lippujen ostamisessa.

  3. Fienta ei välitä evästeiden tietoja Järjestäjälle.

 8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

  1. Nämä palvelusehdot ja niistä johtuvat velvoitteet ovat Viron tasavallan lakien alaisia.

  2. Osapuolet yrittävät ratkaista sopimuksesta johtuvat tai sopimukseen liittyvät riidat neuvottelujen avulla. Jos riitaa ei voida ratkaista neuvottelujen avulla, osapuolilla on oikeus kääntyä Harun läänin tuomioistuimen ratkaistavaksi Viron tasavallan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.