Sajust sevi caur citiem

Pr 25. novembris plkst. 18:20 - Pr 9. decembris 2019 plkst. 21:30

Mājīga telpa, 3. stāvā · Miesnieku iela 11, Riga, Latvia

(ENG below)

Aicinājums sajust sevi. Ieraudzīt, sadzirdēt un sajust citus. Pavadīt vakaru patiesi esot kopā ar citiem. Elpot, just, dejot, ieklausīties, redzēt, atļaut, ļaut, ļauties, būt, baudīt, pieskarties. Pateikt JĀ, tam, ko patiešām vēlies un NĒ, tam kas Tev nav vajadzīgs.

Vakars, kura gaitā dosimies deju, pieskārienu, elpošanas, acu kontaktu, spēlēšanās, klātbūtnes un sajušanas virpulī. Tiks izmantots mikslis no šādām praksēm:

* apzināti pieskārieni
* tantras vingrinājumi
* apskāvienu vakari
* robežu nospraušana (JĀ un NĒ teikšana, tam, ko vēlies konkrētajā brīdī)
* elpošana
* meditācija
* kontaktimprovizācija

Lēns un izjusts vakars, kurā koncentrēsimies uz kvalitāti, nevis kvantitāti. Baudīsim viens otra klātbūtni lēnām. Dosimies dziļāk par prāta līmeni, mijiedarbojoties ar apkārtējiem. Klātbūtne šeit un tagad. Viss pasākuma laikā ir izvēle – ja Tev, piemēram, nebūs vēlme nevienam pieskarties, tas tiks pilnībā pieņemts.

Vari nākt viens/a pats/i, ar draugu, draudzeni vai mīļoto partneri - kopā jautrāk!

Vakaru vadīs Kārlis Laizāns, un Dace Laimīgā – divi telpas turētāji, kuriem ir liela pieredze notikumu radīšanā “kā šis”. Abiem ir pieredze dažādās praksēs. Viņu enerģijas un pieredzes saplūšana sniegs jums brīnišķīgu vakaru!

Citi Kārļa organizētie pasākumi - https://www.facebook.com/pg/SajutuPasakumi/events

Biļetes : https://fienta.com/lv/sajust-sevi-caur-citiem (Agrā putniņa cena beidzas nedēļu pirms pasākuma)

Jautājumu gadījumā, lūdzu zvani Dacei 2674 7317 vai Kārlim 2759 7375

(Nauda nav iemesls, lai Tu šajā pasākumā nepiedalītos, zvani Dacei 2674 7317 vai Kārlim 2759 7375 un piedāvā citus enerģijas apmaiņas veidus)

Notiks 3 šādi vakari “Sajust sevi caur citiem” Pirmdienu vakaros no 25.11. – 9.12. Var pievienoties uz vienu vai vairākiem no tiem.

ENG

A posssibility to feel yourself. To see, hear, and feel others.
To spend an evening really with the others. Breathing, feeling, dancing, listening, seeing, allowing, letting, accepting, being, enjoying, touching. Saying YES, to what you really want and NO, to what you don't need.

The evening in which we will go in a swirl of dancing, touch, breathing, eye contact, play, presence, and feeling. A mix from following practices will be used:

* conscious touch
* tantric exercises
* hugging evenings
* Boundaries (Saying YES and NO, to what you want at the moment)
* breathing
* meditation
* contact improvisation

A slow and heartfelt evening in which we will focus on quality rather than quantity. Let's enjoy each other's presence slowly. Let's go deeper than the level of mind when interacting with the surroundings. Presence here and now. The whole thing at the time of the event is a choice – if you do not want to touch anyone, for example, it will be fully accepted.

You can come alone, with a friend, or a beloved partner – the more the merrier!

The evening will be lead by Kārlis Laizāns and Dace Laimīgā – two space holders who have great experience in creating events “like this.” Both have experience in different practices. The convergence of their energy and experience will give you a wonderful evening!

Other events organised by Kārlis https://www.facebook.com/pg/SajutuPasakumi/events

Tickets: https://fienta.com/lv/sajust-sevi-caur-citiem (Early bird price ends a week before the event)

Any questions please call Dace 2674 7317 or Kārlis 2759 7375

(Money is not a reason for you not to attend the event, call Kārlis 2759 7375 and offer a different energy exchange)

There will be 3 such evenings “Find yourself through others” On Monday evenings from 25.11 to 9.12. You can come to one or more of them.

Pirkt biļeti

Organizētājs

Sajūtu Pasākumi

Telefons: 2759 7375

E-pasts: karlis.laizans@gmail.com

Vieta

Mājīga telpa, 3. stāvā · Miesnieku iela 11, Riga, Latvia

Google Map of Miesnieku iela 11, Riga, Latvia