FileMaker Fundamentals - online-utbildning

Thu 25. June 2020 at 09:00 - 16:00

Lunchpaus: 12:00-13:00

Online webinar

Under 6 timmars online-utbildning får du en introduktion till hur man utvecklar en FileMaker Pro Advanced-applikation. Du kommer att lära dig att skapa en enkel databasapplikation och hur du lägger till ett grafiskt gränssnitt. Vi går igenom alla grundläggande funktioner. Fokus ligger på användning av layoutobjekt.


I början av din karriär som utvecklare, hanterar du de grundläggande principerna för konfigurering av en databas som justeringar av tabeller, fält, layouter och rapporter.

I praktiken

  • Skapa och konfigurera en databasapplikation
  • Konfigurera din applikation och skapa tabeller och fält
  • Skapa ett enkelt gränssnitt

Vad behöver du för att delta I den här utbildningen?
  • FileMaker Pro 18 installerad på Windows eller macOS (demo eller licensierad version)
  • En bra anslutning till Internet

Målgrupp
Denna utbildning är avsedd för personer som vill skapa en enkel applikation i FileMaker Pro Advanced, alternativt de som vill implementera några enkla, funktionella ändringar av sin egen FileMaker Pro Advanced-applikation. Den passar även de som vill ha en bättre förståelse för hur deras FileMaker-applikation är byggd, men som inte har någon ambition att bli FileMaker-utvecklare.

Förkunskaper
För att delta i den här utbildningen måste du kunna arbeta med de grundläggande funktionerna i FileMaker Pro Advanced.

Register

Selection

change

Vanlig biljett

0.00

Contacts

change
For contacting you regarding your purchase if needed.

Attendee #1


Payment method

We will email you the invoice with tickets after making the payment.

Organiser

Lesterius

E-mail: contact.se@lesterius.com