BELLMAN – Är jag född så vill jag lefva! bjuder publiken på en underhållande resa till Bellmans värld genom hans mustiga musik och spännande språk.

Genom den urkraft som finns i Bellmans poesi får vi en inblick i hans tid, som trots allt är överraskande lik vår egen. Denna eloge till det svenska språket tilltalar en modern publik, utan att glömma de djuplodande undertoner som ligger som grund för mycket av Bellmans diktning.

Premiär 25.6.2024 i Lovisa
Föreställningen är ett samarbete mellan Klockriketeatern och Skärgårdsteatern.
Läs mer: klockrike.fi

25.6 Lovisa
27.6 Lill-Pellinge
28.6 Spjutsund
1.7 Bromarv
2.7 Söderlångvik (biljettförsäljning fr.o.m. 15.4)
4.7 Nagu (biljettförsäljning fr.o.m. 15.4)
6.7 Korpo
9.7 Iniö
11.7 Lappo
13.7 Mariehamn (biljettförsäljning fr.o.m. 15.4)
16.7 Föglö (biljettförsäljning fr.o.m. 15.4)
18.7 Kökar
20.7 Utö
22.7 Nötö
24.7 Högsåra
26.7 Hitis
27.7 Barösund
29.7 Porkala

Skärgårdsteatern • Österstjernehallen • Skeppsbron 8, 07900 Lovisa, Nyland, Finland

Google Map of Skeppsbron 8, 07900 Lovisa, Nyland, Finland

Klockriketeatern

klockrike@klockrike.fi