Vadītāja darbs ar padoto pārmaiņu apstākļos un attālināti

Ce 23. septembris 2021 plkst. 10:00 - 12:00

Tiešsaiste

Tiešsaistes biļešu pārdošana ir beigusies.

Vebināra mērķis: papildināt dalībnieku zināšanas un uzlabot iemaņas efektīvākai padoto vadībai pārmaiņu radītos apstākļos un attālināti.

Vebināra uzdevumi:

 • attīstīt izpratni par vadītāja darba izaicinājumiem un efektīviem darbinieku vadīšanas instrumentiem pārmaiņu radītos apstākļos un attālināti;
 • apzināt savas kā vadītāja prasmes, pielāgojot tās situācijai;
 • izprast un izvēlēties vadīšanas taktiku, lai sasniegtu vēlamos rezultātus;
 • pilnveidot prasmes komunicēt, veidot un vadīt efektīvas sarunas (jebkurā formā) ar padotajiem;
 • apzināt uzdevumus, atbildības un robežas;
 • izprast deleģēšanas svarīgumu un to pārbaudes mehānismus pārmaiņu radītos apstākļos un attālināti;
 • apzināt pieejamos resursus un tos lietderīgi izmantot;
 • izprast iespējas, lai saņemtu sev un/jeb sniegtu atbalstu padotajiem;
 • attīstīt prasmes savlaicīgi pamanīt un novērst darbinieku neapmierinātību, konfliktus, izdegšanu u.c.

Vebināra tēmas:
 1. Prasmju pielāgošana un pilnveidošana pārmaiņu situācijā
 2. Vadības taktikas pārskats
 3. Ko sagaida darbinieki paaugstinātas spriedzes apstākļos?
 4. Vadītāja izaicinājumi un iespējas
 5. Resursu apzināšanās un efektīva izmantošana
 6. Elastīgums un attieksmes jautājums
 7. Komunikācija, sarunu veidošana un vadīšana (jebkurā formā) ar padotajiem, lai sasniegtu vēlamo rezultātu
 8. Palīdzības saņemšanas iespējas vadītājiem un/jeb atbalsta sniegšana padotajiem
 9. Uzdevumu deleģēšana, vienošanās par to izpildi un rezultātu novērtēšana
 10. Darbinieku neapmierinātības, konfliktu, izdegšanas risku pamanīšana un novēršana savlaicīgi

Vebināra metodika: tiešsaiste, ar mērķi jaunās zināšanas pielietot ikdienā: lekcija, praktiski vingrinājumi, piemēri, uzdevumi, pašrefleksijas iespējas un atbildes uz dalībnieku jautājumiem.

Vebināru vada: Laila Majore, praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), mediatore**, pedagoģe, uzņēmēja, lektore ar vairāk kā 25 gadu pieredzi apmācībā un konsultēšanā. 17 gadus SIA „Pieci elementi” (pakalpojumu sniegšanas sfēra) vadītāja; Islande SPA mentore, līdz 2008.g. Islande SPA direktore. Kopš 2005.gada līdz šim brīdim biedrības „LEVIC” valdes priekšsēdētāja. Vada seminārus kopš 1994. gada organizācijās, mācību iestādēs par saskarsmi, konfliktu/domstarpību risināšanu, stresa menedžmentu, lietišķo etiķeti, protokolu, vadītprasmi, darbinieku pašmotivācijas veidošanu, kolektīva veidošanu, saliedēšanu, klientu apkalpošanas kultūru, merčendaizingu u.c.


Kā notiek tiešsaistes vebināri?
– vebināru skatīties un savus jautājumus varēsiet uzdot jebkur, kur ir pieejams interneta pieslēgums;
– izdales materiālus saņemsiet e-pastā;
– apliecinājumus par dalību seminārā saņemsiet digitālā formā – kā attēlu savā e-pastā (pēc pieprasījuma apliecinājumu var saņemt arī pa pastu);
– vebinārs tiks ierakstīts un pēc pieprasījuma dalībnieki varēs saņemt pieeju tā ierakstam (ieraksts būs pieejams 5 dienas).

Pirkt biļeti

PAC Agenda SIA

+371 22010175

pacagenda@pacagenda.lv