Raksturīgākās kļūdas un trūkumi uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā un tās darbības organizēšanā

Pr 25. janvāris 2021 plkst. 10:00 - 12:30

Online

Tiešsaistes biļešu pārdošana ir beigusies.

Veidojot darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā, darba devējs nereti pieļauj dažādas kļūdas un trūkumus. Kā arī sagatavojot darba aizsardzības dokumentus, tiek konstatētas nepilnības vai arī tiek konstatēts, ka konkrētā dokumenta nav, vai tas sagatavots kļūdaini.
Lai izprastu raksturīgākās kļūdas, vebinārā apskatīsim un analizēsim raksturīgākos trūkumus un nepilnības ne tikai no teorijas puses, bet no praktiskās puses, kā arī analizēsim iespējamās sekas.

  1. Darba aizsardzības speciālists, tā izglītības apjoms atbilstoši uzņēmuma prasībām.
    - Kā un kurās situācijās izvēlēties kompetentās institūcijas vai kompetentā speciālista pakalpojumus?
    - Kāpēc uzņēmumā nepieciešams gan DAS, gan KI?
  2. DVR vērtēšanas process un dokumentu sagatavošana - raksturīgākie trūkumi un nepilnības dokumentos.
  3.  Kā regulēt darbinieku atbildību darba aizsardzības jomā un nodrošināt to izpildi?
  4. Jautājumi.

Vebināra nobeigumā jautājumi un diskusijas par vebināra dalībniekiem aktuāliem jautājumiem. Savus jautājums varat iesūtīt pirms vebināra, vai arī uzdot tā laikā.

Vebināru vada vada: Aija Vāciete , praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās, darba tiesībās, darba drošības un darba aizsardzības jautājumos. Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore. Pieredze strīdu risināšanā, piemērojot mediācijas procesu. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā. Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām. Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās.

Cena:
piesakoties līdz 21.janvārim: 42,00 EUR + PVN
piesakoties pēc 21.janvāra: 52,00 EUR + PVN
(apliecinājums par dalību seminārā iekļauts cenā)

Pirkt biļeti

Organizētājs

PAC Agenda SIA

Telefons: +371 22010175

E-pasts: pacagenda@pacagenda.lv