Tallinna vanalinna päevade jalutuskäik vanalinna rohealadel: Pargid kindlustuste asemele!

Kiek in de Köki kindlustustemuuseum • Komandandi tee 2, 10130 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Kõik piletid on hetkel välja müüdud.

Vaata teisi toimumisaegu

"Pargid kindlustuste asemele" - jalutuskäik Kiek in de Kökist Tornide väljakuni ( kestvus umbes 1,5 tundi)

Kiek in de Köki kindlustustemuuseum korraldab jalutuskäike mööda tänase vana Tallinna rohealasid, mille käigus räägitakse, kuidas sajandite taga kunstlikult kindlustusteks kujundatud maastik tagasi rohealadeks muudeti. Nii sai näiteks Ingeri bastionist Harju(-värava) mägi, mis muutus linlaste üheks lemmikumaks lõbustuspaigaks pikkadeks aastakümneteks.

19. sajandi teisel poolel, kui vanalinna ümbrust piiranud, ajastu kaitsevajadustele enam mitte vastanud ulatuslik muldkindlustustevöönd militaarvõimude poolt linnavõimudele üle anti, hakkasid  aladel aset leidma suured muutused. Vabanenud ulatuslikele aladele linnamüüri ümber hakati rajama ringpuiesteed ja pargimaastikku. Oli see käik tagasi paradiisi - Eedeni aeda, kui veel 17. sajandi keskpaigas asusid linnamüüri ümber elanike köögivilja ja puuviljaaiad, peenrad põllumaad ja heinamaad?

Pigem avanes linn uutele ja moodsatele tuultele, mis Lääne-Euroopast siiani jõudis. Asutigi ehitama ka varem kaitsealale keelatud kivihooneid, esimese kivihoonena oli eestlastele püstitatud Jaani kirik (1862-1867).  Läänepoolele  kerkis Balti jaama ning 1870. aastast sai siit Reveli linnast juba rongiga keiserliku impeeriumi pealinna Peterburi.  Retke käigus vaatleme parke ja rohealasid ajaloolises ja kultuuripärimuslikus võtmes ja räägime, mida olulist on eri paikades toimunud.

Retked algavad Kiek in de Kökist ja lõpevad Tornide väljakul, kestvus on umbes 1,5 tundi

Registreeru

Kiek in de Köki kindlustustemuuseum • Komandandi tee 2, 10130 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Google Map of Komandandi tee 2, 10130 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Tallinna Linnamuuseum

info@linnamuuseum.ee