ტერაუჩის ენდო დღე. თბილისი 2024 წ

Sunday 3. March at 10:00 - 18:00

Registration starts at 9.00

Paragraph Freedom Square, a Luxury Collection Hotel • 2 Lado Gudiashvili St, 0105 T'bilisi, Tbilisi, Georgia

All tickets have been sold out.

2024 წლის 3 მარტი: დოქტორი იოში ტერაუჩი პირველად ჩამოდის კავკასიის რეგიონში. მხოლოდ ერთი დღე, მხოლოდ ერთხელ - თბილისში, საქართველოში!

March 3, 2024: Dr. Yoshi Terauchi is coming for the first timne to the Caucasus Region. Only one day, only one time - in Tbilisi, Georgia!

Paragraph Freedom Square, a Luxury Collection Hotel • 2 Lado Gudiashvili St, 0105 T'bilisi, Tbilisi, Georgia

Google Map of 2 Lado Gudiashvili St, 0105 T'bilisi, Tbilisi, Georgia

TECCS LLC

hello@teccs.me