Viirus GUEST: Extramaterial

Ett verk om överskott och föreställningens mirakel

Vad är överblivet eller missat, vad föds ur ingenting och får liv?

Extramaterial är en scen för en komplex kropp i omformning som ger sig hän åt uppfattningen om överskott och omöjlighet i förhållande till framtiden och till att vara i världen.

Verket bygger på de flyktiga betydelserna av att leva i vår tid och sträcker sig ut mot ett nytt, odefinierat subjekt. Extramaterial bryter upp kategorier och sprider ut sig i en glädjefylld händelserikedom full av slöseri och meningslöshet. Artisterna lyfter fram det som inte står i centrum, men som samtidigt kanske är kärnan i vår existens.

Verket rör sig mellan repetition, avstämning och framförande – i terrängen för koreografi, drama, situation och abstrakt komposition. Raiskinmäki och von Bagh utgår från det som redan finns och det som växer fram ur det som finns till hands. Materialet i föreställningen består av återvunna element och detaljer från gruppens tidigare verk, olika lager av liv och kroppens egna material som hud och hår.

Extramaterial belyser ett samtida filosofiskt perspektiv på det mänskliga subjektets öde, som är kopplat till universum och vår omedelbara omgivande verklighet. Vad är det för överskott som deltar i livets händelse?

Mer information om föreställningen hittar du på Viirus hemsida:
https://www.viirus.fi/sv/forestallningar/extramaterial

Viirus • Medelhavsgatan 14, 00220 Helsingfors, Nyland, Finland

Google Map of Medelhavsgatan 14, 00220 Helsingfors, Nyland, Finland

Teater Viirus

09440224

biljetter@viirus.fi