Swell (FI)

Skojarbergets badstrand • Österviksgatan 1a, 00210 Helsingfors, Nyland, Finland

En föreställning om lusten att hoppa i vågorna, lusten att dyka och vidröra bottnen

Spelas på svenska 17 och 18.8
Spelas på finska 24 och 25.8

I centrum av föreställningen Swell är Östersjöns vågor, som i sin tur cirkulerar runt en föränderlig, agerande, lekande, avstående och överlåtande människa.

I Homers anda sträcker sig verket över tid och plats, det förflutna och framtida, fantasier, drömmar. Det når underjorden och går under ytan.

Föreställningen får sin form på stranden och i havet. Föreställningen är tvärkonstnärlig, med en rik ljudvärld och kraftfullt visuella intryck. Den bjuder in till att delta på ett mjukt sätt. Arbetsgruppen består av konstnärer med olika bakgrund. Deras arbete förenas till en upplevelsebaserad och multisensorisk enhet.

Swell är en oberoende fortsättning på verket Asphodel's Meadows, som hade premiär på Hangö Teaterträff 2022. Asphodel's Meadows föddes ur behovet att skapa en känslomässig relation till Östersjön, behovet av att betrakta havet genom en konstnärlig process. Swell föddes ur viljan att fördjupa denna relation, att betrakta havet och i havet ännu närmare.

Skojarbergets badstrand • Österviksgatan 1a, 00210 Helsingfors, Nyland, Finland

Google Map of Österviksgatan 1a, 00210 Helsingfors, Nyland, Finland

Teater Viirus

09440224

biljetter@viirus.fi