Veebikoolitussari "Digilõunad" registreerumisvorm

Teisipäev, 2. aprill kell 13:30 - Reede, 26. aprill kell 14:30 EEST

Teams

Tallinna Haridusamet alustab tasuta veebikoolituste sarjaga „Digilõunad“, mis on suunatud lasteaedade ja koolide personalile eesmärgiga tõsta lastega töötajate digi- ja meediapädevust.

Ajakava:
02.04 kell 13:30-14:30 "Õppemängud veebis, lihtsate õppemängude loomine ja kasutamine ning veebiraamatu loomine koos lastega" Tallinna Vormsi Lasteaia õpetajad Marge Leitalu ja Miina Paugus
04.04 kell 13:30-14:30 „Digiportfoolio-õnneliku õpetaja õpitee“ Kihnu Lasteaia õpetaja Hanna Lopato ja õpetaja-haridustehnoloog Kristi Mägi
09.04 kell 13:30-14:30 “Õpetajad ja AI: kuidas tehisintellekt muudab õppimist“ -Kelly Olvi
11.04 kell13:30-14:30 „Digiprügi“ Raina Jürgens, Telia Eesti AS
16.04 kell 13:30-14:30 "Lastega digiteadlikuks" Kertu Abras
18.04 kell 13:30-14:30 "Tehisintellekti ja uute tehnoloogiatega kaasnevad ohud“ Henrik Trasberg, Uute tehnoloogiate ja digitaliseerimise õigusnõunik
23.04 kell 13:30-14:30 „Mida võiks õpetaja teada küberkiusamisest?" SA Kiusamisvaba Kool sisujuht ja juhatuse liige Kristiina Treial
25.04 kell 13:30-14:30 „Digiturvalisuse õpetamine mängude kaudu“ Inger Klesment

REGISTREERU

muuda

16.04 kell 13:30-14:30 "Lastega digiteadlikuks" Kertu Abras

Digilõunal antakse lühike ülevaade, kuidas muuta digivahendite kasutamine lapse jaoks lihtsaks ja arusaadavaks. Arutletakse selle üle, kuidas kaasata lapsi erinevate digitaalsete vahendite õppimise ja õpetamise protsessi ning kuidas lõimida digitehnoloogiat ühistegevustesse.

SIHTGRUPP: LASTEAIA PERSONAL

0.00

Tasuta

18.04 kell 13:30-14:30 Tehisintellekti ja uute tehnoloogiatega kaasnevad ohud“ Henrik Trasberg, Uute tehnoloogiate ja digitaliseerimise õigusnõunik

Eesmärk on tõsta teadlikkust ja valmistada ette haridustöötajaid, et paremini navigeerida kiiresti areneva tehnoloogiaga kaasnevate mõjude tingimustes. Koolitus keskendub tehisintellekti ja uute tehnoloogiate leviku ja kasutuselevõtuga kaasnevatele võimalikele ohtudele, sh haridusvaldkonnas. Näiteks arutleme, kuidas need tehnoloogiad mõjutavad inimeste privaatsust ning mis mõju on tehisintellekti võimaldatavatel süvavõltsingute ja valeinformatsiooni genereerimisel ja levikul. Käsitleme tehisintellekti usaldusväärsusega seotud küsimusi. Samuti vaatame, mis on tänased regulatiivsed jm arengud, et neid ohte adresseerida.

SIHTGRUPP: KÕIK HUVILISED

0.00

Tasuta

23.04 kell 13:30-14:30 „Mida võiks õpetaja teada küberkiusamisest?" SA Kiusamisvaba Kool sisujuht ja juhatuse liige Kristiina Treial

Digilõunal uurime lähemalt, mis on küberkiusamine ja miks see on probleem. Vaatame ka, mida selle ennetamiseks ja peatamiseks teha saab. Arutame, millal on küberkiusamine kooli asi.

SIHTGRUPP: KOOLI PERSONAL

0.00

Tasuta

25.04 kell 13:30-14:30 „Digiturvalisuse õpetamine mängude kaudu“ Inger Klesment

1. Millised on 5-10a lastega seotud digiturvalisuse probleemid?
2. Kuidas lasteaias ja esimeses kooliastmes nende teemadega ennetavalt läbi mängude tegeleda?

SIHTGRUPP: LASTEAIA JA ALGKLASSI ÕPETAJA

0.00

Tasuta

Kontaktid

muuda

Makseviis