Koolituse tulemusel on osalejal pädevus pakkuda vaimse tervise murega abivajajale esmast tuge ja infot ning rakendada enda vaimse tervise toetamiseks põhilisi eneseabivõtteid.

Koolituse lõpetanu...
- oskab märgata vaimse tervisega seotud häbimärgistamist ning teab, kuidas seda vähendada;
- tunneb ära erinevatele vaimse tervise probleemidele viitava käitumise ja olulised riskifaktorid;
- kasutab vaimse tervise mure korral inimese esmaseks toetamiseks vaimse tervise esmaabi tegevuskava põhisamme;
- kasutab mõnda vaimse tervise eneseabivõtet.

Koolituse kestus kokku on 10 tundi ning pärast selle läbimist on võimalik saada tunnistus.

Märksõnad: vaimne tervis, esmaabi, stigma, häbimärgistamine, stress, ärevus, depressioon, suitsiid, trauma, sõltuvus, eneseabi.

Koolitaja: Ruudu Raudsepp
Koolitus toimub eesti keeles.

Lisainfo koolituse kohta: esmaabi.peaasi.ee

MTÜ Peaasjad

peaasi@peaasi.ee