VAELA III ROGAIN 2024

Laupäev, 20. aprill kell 10:00 - 16:00

Kiili Gümnaasium • Kooli 2, 75401 Kiili, Harju maakond, Eesti

Vaela Rogain 2024

Mis?
On võistkondlik orienteerumisvõistlus Kiili vallas, mille käigus on võistlejate eesmärgiks koguda kontrollaja jooksul võimalikult suur punktisumma maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisest, kusjuures kontrollpunktide väärtus on erinev, sõltudes asukohast ja keerukusest.
Vaela Rogaini põhiraja kontrollaeg on 3 tundi (rattarajal 2h). Seiklust lisavad osade punktide juures tehtavad lisaülesanded, millede lahendamiseks on lubatud kasutada abivahendeid, nutitelefoni.

Miks?
Eelkõige tutvustada Kiili valla elanikele läbi rogaini kodukoha ümbrust, huvitavamaid kohti ja propageerida värskes õhus liikumist. Tegemist on Vaela Rogaini kolmanda üritusega, mis seekord toob meid Kiili alevi ümbrusesse aga ei jäta välja ka Vaelat ennast. Aastal 2022 alustades oli erinevaid võistkondi kokku 27, 2023 aastal juba 49, sellel aastal on eesmärgid veelgi suuremad. Avastamata kohti jagub Kiili vallas veelgi aga need jätame juba järgmisteks aastateks.
Erinevalt tavaorienteerumisest, mis on individuaalne spordiala ja kus orienteerumisülesannet tuleb lahendada üksi, paneb rogain võistkondliku alana suurema rõhu sotsiaalsusele — võistkonnaliikmete omavahelisele koostööle, üksteise kannustamisele ja toetamisele. Rogain ei nõua alustamiseks kallist erivarustust ja on sobiv kõigile. Paljudele on see ka spordiala kogu eluks — kord rogainipisikust nakatudes on sellest väga raske vabaneda. See on võimalus avastada uusi maastikke, näha ja kogeda iga kord midagi uut, lahendada iga kord uut orienteerumisülesannet, tõlgendades kaarti ja nautides looduses liikumist.

Millal?
20. aprill 2024 Kiili Gümnaasium
10:00 Avatakse võistluskeskus (parkimine, stardimaterjalide väljastamine)
11:30 Infotund rogaini kohta, rajameistri märkused, avatakse stardiala
11:55 Avame kaardid, algab raja planeerimine
12:00 Start
14:00 Rattaraja kontrollaja lõpp
15:00 Finiš. Tule hiljemalt siis metsast välja!
U 15:40 Autasustamine

Kus?
Võistlus toimub Kiili vallas, võistluskeskus asub Kiili Gümnaasiumis, kust saate stardimaterjalid, info ja pärast võistlust toimub pesemine ning parimate premeerimine. Parkimine koolimaja parklas.

Kes?
2-5 liikmelised võistkonnad, võistlusklassid: HÄRRAD (HH), DAAMID (DD), SEGA (HD), PERE (liikmed vähemalt 2 eripõlvkonnast, ühest perest, osalejate hulk pole piiratud). Rattaklass (RO) on individuaalne või kuni kolmeliikmelistele võistkondadele. Soovi korral saab ka osaleda üksi (saab tulemuse, aga pole eraldi võistlusklass).

Võistlusreeglid

 • Võistluse eesmärk on jalgsi või rattaga liikudes kontrollaja jooksul maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest.
 • Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Pärast kontrollaega võetud punktid lähevad arvesse! Kontrollaja ületamisel enam kui 30 min. tulemust ei arvestata.
 • Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistkond.
 • Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-märke aja järgi finišijaamas.
 • KP-de väärtus on keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2-8 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale (näiteks 34=3 punkti ja 56=5 punkti).
 • Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine).
 • Startida saab alates kella 12:00-st.
 • Võistlusmaterjale saab välja võtta alates kella 10:00-st: randmepaelad SI-kaartide kinnitamiseks – igale võistkonna liikmele üks.
 • Renditud SI-kaardi kaotamise või purunemise korral kohustub võistleja kompenseerima 60 €
 • NB! Võistluskaardid avatakse stardialas 5 minutit enne starti!
 • KP läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI-märkesüsteemi. Si-kaart
 • Mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-kaarti peavad kasutama kõik võistkonna liikmed.
 • Võistlejad võivad kasutada oma SI-kaarti (soovitatavalt 50 ja rohkem mälukohta) või rentida seda korraldajatelt.
 • Selleks, et võistkond saaks punkte KP läbimise eest, peavad võistkonna kõik liikmed tegema SI-kaardiga märke selle KP SI-jaamas ajavahemikus, mis ei ületa 3 minutit.
 • Kasutada võib vaid korraldajate poolt antud kaarti ning abivahendina ainult magnetkompassi. Muude kaartide, navigatsiooniseadmete ja programmeeritava arvutustehnika kasutamine on keelatud.
 • Kui üks või mitu võistkonna liiget soovivad võistluse katkestada, siis peab kogu võistkond pöörduma tagasi võistluskeskusesse ja nad loetakse finišeerunuks.
 • NB! Lisaks õuealadele on kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse sisenemine ja läbimine on keelatud! Keelust üleastumisel võistkonna tulemus tühistatakse.
 • Lisaülesande LÜ lahendamisel on lubatud kasutada nutitelefoni.

Rajale

 • llmastikule vastav riietus ja jalanõud
 • Nutitelefon
 • Kompass
 • Kirjutusvahend
 • Hea tuju

Registreerumine
Registreerumisega kinnitab iga osaleja, et vastutab ise enda tervisliku seisundi ja õnnetusjuhtumite korral.

Registreerimine toimub registreerimiskeskkonnas fienta.com
PERE klassile väljastatakse üks SI pulk!
Osalustasud eurodes võistkonna kohta:

KLASS Kuni 17.04 Koha peal
HH 20 eurot 25 eurot
DD 20 eurot 25 eurot
HD 20 eurot 25 eurot
PERE 15 eurot 25 eurot
RATAS 20 eurot 25 eurot

SI rent 2 eurot, tasumine kohapeal sularahas.
Koha peal registreerimiste hulk PIIRATUD!

Registreerides ja stardimaksu tasudes osaleja:

 • Nõustub käesoleva lisainfoga, üldjuhendiga ja korraldaja poolt kehtestatud tingimustega;
 • Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt Eesti seadustele ja normidele;
 • Nõustub, et talle saadetakse e-mailile korraldaja poolt infokirju;
 • Veendub, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Lisainfo
Kõik võistlejad võtavad osalemisega kohustuse järgida liiklusseaduses sätestatud nõudeid ja vastutavad nende rikkumise eest seaduses sätestatud korras (s.h. õnnetusjuhtumite korral)!
Kui mõni kontrollpunkt on ära varastatud või rikutud, siis palume sellest koheselt teatada kaardil olevale telefoninumbrile.
Rajal on 1 joogipunkt. Soovitatav on mingi tops joomiseks endaga kaasa võtta. Samuti on ka Kiili vallas avatud kauplused.
Võistluskeskus on avatud kogu võistluse aja. Isiklikud asjad saab võistluse ajaks jätta võistluskeskusse. Iga osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja võistlusmaastikul ettevõetud tegevuse eest. Alaealise osaleja korral vastutab lapsevanem või saatja.

Pärast võistlust
Pärast lõpetamist palume kohe suunduda tulemuste maha lugemisse. Kuna rogainil lõpetab enamik osalejaid samal ajal, siis võib tekkida maha lugemises järjekord. Palume mõistvat suhtumist!

Korraldaja õigused

 • Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.
 • Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse juhendit või võistlusreegleid.
 • Korraldajal on õigus kasutada üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
 • Ürituse ära jäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtumaksu ei tagastata.
 • Registreerinud võistleja/võistkonna mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata.
 • Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.

Korraldab Vaela Spordiselts,
KVS (Kiili Varahalduse Sihtasutus) ,
Orienteerumisklubi Nõmme.

Rajameister Margus Parts.

Jooksvalt infot ka fb lehel:

Kui Te tunnete, et see kõik tundub põnev ja väljakutsuv ja tahad ka teistel rogainidel osaleda, siis rohkem infot erinevate võistluste kohta leiad veel: www.rogain.ee
www.seiklushunt.ee
www.xtsport.ee
www.libahunt.eu
www.wilderness.ee

17. augustil 2024 toimub European rogaining championships/Rogaini EM (24 h) Missos, Eestis, kus eelmise aasta tiitlit kaitsevad eestlased!

Kiili Gümnaasium • Kooli 2, 75401 Kiili, Harju maakond, Eesti

Google Map of Kooli 2, 75401 Kiili, Harju maakond, Eesti

MTÜ Vaela Spordiselts

5060462

heret.annus@gmail.com