Kutse koolitusele: ROS ─ Robot Operating System – vabavaraline robotite arendamisel kasutatav kaasaegne töökeskkond

Neljapäev 6. aprill kell 09:00 - Neljapäev 13. aprill kell 17:00 EEST

Kontaktõppepäev 13. aprill 2023 kl 9:30 ─ 17:00

Tartu Ülikooli Delta keskus • Narva maantee 18, 51009 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Online

Suur osa robotitarkvarast on ühitamatu ja tootjaspetsiifiline. See määrab aga tööstusrobotite kasutajad toetuma ainult kindlale robotitootjale ja nende teenustele, muutes ettevõtted nii endast sõltuvateks.

AIRE (AI & Robotics Estonia) kutsub teid koolitusele, mis koosneb omale sobivas tempos e-õppest ja koolituspäevast Tartu Ülikooli DELTA keskuses. Koolitus sisaldab ROS-i (Robot Operating System) algõpet, kus käsitletakse põhitõdesid ja õpitakse ROS-i vahendite abil programmeerimist.

Koolitusel osalemine arvestatakse ettevõttele vähese tähtsusega abina (VTA) 480 € osaleja kohta.

SIHTGRUPP
Oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ja tootmisettevõtted (EMTAK C).

Koolitus on sobilik kõigile tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda ROS-i kui tööriista võimalustega robotsüsteemide integreerimisel ja programmeerimisel. Koolitus sisaldab programmeerimisharjutusi, kuid paindliku treeningkava tõttu ei ole eelnev programmeerimisoskus osalemise eelduseks ─ tegevust on nii neile, kel on kogemust rohkem, kui ka algajatele.

Koolitust viivad läbi valdkonna tipud Tartu Ülikoolist: robootika kaasprofessor Karl Kruusamäe (PhD), robootikatehnoloogia lektor Veiko Vunder (PhD), robootikatehnoloogia nooremlektor Renno Raudmäe (MSc), arvutitehnika nooremteadur Sandra Schumann (MSc), robootika spetsialist Eva Mõtshärg.

EESMÄRK
Tööstusettevõtted vajavad nutikamaid, paindlikumaid, digitaliseeritumaid ja koostööaltimaid vahendeid. Üheks selliseks on ROS-il põhinev vabavaraline lahendus, mille arendamise ja õpetamisega tegeleb ka Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi robootika töörühm. ROS lihtsustab robotite integreerimist ja sisaldab valmisteeke robootikute töö lihtsustamiseks. Õpitu kinnistame praktiliste harjutusülesannetega robotitel.

TEEMAD
Koolituse läbinud oskab kasutada ROS-i vahendeid, et:
➠ programmeerida mobiilse roboti liikumist;
➠ tuvastada veebikaamera pildist spetsiaalseid märgiseid ning seeläbi roboti liikumist juhtida;
➠ luua roboti keskkonnast kaart, mille abil suudab robot autonoomselt tegutseda.

AJAKAVA
Koolitus toimub ajavahemikul 6. kuni 13. aprill 2023 ning koosneb kahest osast:
➠ e-õppest, mida saab läbida omale sobival ajal ja millele järgneb
➠ 13. aprillil kell 9.30 ─ 17.00 ühepäevane töötuba Tartus (täpne ajakava saadetakse registreerunutele).

➠ Koolituse täismahus läbijad saavad Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse.

➠ Koolitusele registreerumise tähtaeg on 30. märts 2023.

LISAINFO
➠ E-õppe materjalid on ingliskeelsed. Koolituspäeval saame nõustada nii eesti kui ka inglise keeles.
➠ Koolitus sisaldab veel ka e-õppe läbimiseks vajalike tarvikute saatmist lähimasse pakiautomaati, ligipääsu kõigile kursuse materjalidele ja osalemist töötoas.
Registreerimisel palume täpsustada, missugusesse pakiautomaati koolituse tarvikuid soovite saada ja mis keeles (eesti või inglise) eelistate nõustamist töötoas.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil +372 5688 0759 (projekti assistent Kirsi Zirel) või koolitused@aire-edih.eu.

AIRE teenuste väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise (DMA) nõustamisteenus, mis aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele. Esmakordselt AIRE koolitusele registreerumisega saab ettevõte IMECC OÜ'lt DMA nõustamisteenuse vähese tähtsusega abi arvestuses. Loe täpsemalt SIIT. Peale koolitusele registreerumist saab ettevõte ligipääsu digiküpsuse hindamise keskkonnale.

Tule koolitusele ja ühine ROS-iga!

KOOLITAJAD
Karl Kruusamäe on Tartu Ülikooli robootika kaasprofessor, kelle uurimistöö keskendub robotitele inimkeskkonnas (nt linnaruumis, haiglates ja tootmishoonetes). Ta kaitses doktorikraadi 2012. a Tartu Ülikoolis ning on töötanud nii Jaapani tööstusliku teaduse ja tehnoloogia riiklikus instituudis AIST kui ka USA-s Texase Ülikoolis Austinis. Hetkel panustab Karl Kruusamäe Euroopa ja Eesti tööstuse innovatsiooni, lüües aktiivselt kaasa nii EIT Manufacturingi (www.eitmanufacturing.eu) kui ka EDIH-AIRE (www.aire-edih.eu) koostöövõrgustikes.

Veiko Vunder on Tartu Ülikooli robotitehnoloogia lektor, kes nii teadusprojektide kui ka õppetöö raames tegeleb robotite kõrgetasemelise juhtimisega ja on Tartu Ülikoolis väljatöötatud õpperoboti Robotont üks eestvedajaid. Veiko Vunder on arvutitehnika taustaga. Ta kaitses doktorikraadi 2016. a Tartu Ülikoolis, misjärel suundus aastaks järeldoktorantuuri USA-s Texase Ülikoolis Austinis. Praegu osaleb ta mitmetes EIT Manufacturingi robootikaprojektides, tegeleb robotite tarkvaraarendusega ja panustab õppematerjalide väljatöötamisse.

Renno Raudmäe on Tartu Ülikooli robootikatehnoloogia nooremlektor ja õpperoboti Robotondi üks loojatest. Igapäevaselt õpetab ta 3D modelleerimist, tegeleb mehaanikaga ja aitab ellu viia erinevaid teadusprojekte. ROS-iga on Renno Raudmäe tegelenud juba viis aastat, millest viimased kolm aastat on ta lisaks ka organiseerinud ja läbi viinud mitmeid ROS-i koolitusi. Ta on käinud ennast täiendamas ka Stuttgardis rahvusvahelisel „ROS-Industrial“ koolitusel.

Sandra Schumann on Tartu Ülikooli arvutitehnika nooremteadur, kes on tegelenud ja tegeleb ka praegu nii erinevate teadusprojektide kui ka õppetööga. Oma doktorantuuris keskendub ta robootika õpetamisele. Varasemalt on ta töötanud Tartu Ülikooli robootika spetsialistina ja tal on pikemaajaline kogemus nii ROS-i, tarkvaraarenduse kui ka teoreetilise informaatika valdkonnas.

Eva Mõtshärg töötab Tartu Ülikoolis robootika spetsialistina. Ta osaleb õpperoboti Robotondi arenduses ja erinevates teadusprojektides, mis kätkevad endas ROS-i ja tarkvaraarendust. Ta tegeleb ka robootika õpetamisega, et koolitada insenere ning tagada tark ja tegus järelkasv.

MÄRKUSED
• AIRE teenuste (sh kursustel osalemine) väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise nõustamisteenus, mis viiakse läbi kursuse jooksul ja järel. Teenuse tutvustus asub SIIN.
• Kursusel on võimalus osaleda sihtgrupi ettevõtetel, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Kursusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 480 € ulatuses osaleja kohta.
Kursusele registreerumisega annab ettevõte loa kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele veebinaril mitteosalemisel (võimalik tühistada kuni 10 tööpäeva enne algust) või katkestamisel.
• Kursuse grupi suurus on kuni 15 inimest. Kursuse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 10.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).

Registreeru

Valik

muuda

Osalus

Osaleda saavad väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtted, kes pole majanduslikes raskustes ega maksuvõlgades ning kelle vähese tähtsusega abi (VTA) piirmäär 200 000 eurot ei ole täis*. Kursusel osalemisel saab ettevõte VTAd 480 euro ulatuses. Samuti on kursusel osalemise tingimuseks digiküpsuse hindamise ankeedi täitmine oma tööstusettevõtte kohta. Küsimustiku link saadetakse pärast registreerumist e-mailile.

*Kursus on osalejale tasuta tingimusel, et osaleja koolituse edukalt lõpetab. VTAd arvestatakse ettevõttele teenuse eest ka juhul, kui klient loobub teenusest või tarbib seda osaliselt.

Suurettevõtete töötajatel ning arve alusel osalemiseks palume teada anda oma soovist e-mailil koolitused@aire-edith.eu.

0.00

Tasuta

Kontaktid

muuda
Et saaksime vajadusel sinuga ostu asjus ühendust võtta.

Abi andmise piirmäär on 200 000 € ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul.

Osalus on võimalik tühistada kuni 10 tööpäeva enne algust, saates kiri e-mailile koolitused@aire-edih.eu.

Digiküpsuse hindamise maksumus arvestatakse ettevõtte kohta ühekordse VTA-na summas 600€.

Osaleja #1

Vajalik täiendkoolituse tunnistuse väljastamiseks

Täiendkoolituse tunnistuse väljastamiseks on vajalik ka osaleja postiaadress (võib olla ka ettevõtte aadress).

Täpsustada teenusepakkuja: Omniva, DPD, Itella SmartPost

Abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul.


Makseviis

Tartu Ülikooli Delta keskus • Narva maantee 18, 51009 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Google Map of Narva maantee 18, 51009 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE

koolitused@aire-edih.eu