Kuidas mõjutavad uued tehnoloogiad ja tööviisid Sinu tulevikku? | Inseneeria karjääripäev 2024 eelseminar

Kolmapäev, 28. veebruar kell 08:30 - 10:00

Tallinna Tehnikakõrgkool, A-korpus, 2. korrus, ruum A222 • Pärnu maantee 62, 10135 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

PEALKIRI: Kuidas mõjutavad uued tehnoloogiad ja tööviisid Sinu tulevikku?
ESINEJAD: Anti Palmi (Transpordiamet), Paavo Pärn (Iffent), Kaia Kirs (Remirent), Annika Kaljula (Roadplan) / Digitaalehituse klaster
KUUPÄEV: 28.02
KELLAAEG: 08.30-10.00
RUUM: A222

See eelseminar on mõeldud eelkõige ehitusinstituudi tudengitele. Soovi korral võivad eelseminarist osa võtta ka teiste instituutide tudengid ja muud huvilised.

👤 Kes on Anti Palmi?
Anti Palmi on Transpordiametis üheks digitaalehituse valdkonna eestvedajaks. Ta on olnud mitmete BIMiga seotud pilootprojektide käivitaja ja koordineerija. Tema põhiülesandeks on tegeleda kogu tee elukaarega ehk projekteerimise, ehitamise ja korrashoiuga. Hetkel on ta Eesti esimese Alliansshanke „Sindi-Lodja silla projekteerimine ja ehitamine“ eesvedajaks.
Transpordiamet korraldab Eestis inimestele ja vee-, õhu- ning maismaasõidukitele ohutut, keskkonda säästvat liikluskeskkonda. Seejuures tegeletakse riigiteede projekteerimise, ehitamise ja omanikujärelevalve korraldamise ning riigiteede aastaringse korrashoiu tagamisega. Transpordiamet on suurim teede omanik ning seetõttu ka kõigis taristuvaldkonda puudutavates töödes üheks suurimaks tellijaks.

👤 Kes on Paavo Pärn?
Paavo Pärn on ettevõtja, Sirkel & Mall projekteerimisettevõtte asutaja, MyWineFortune asutaja, Iffent asutaja ning Eesti digitaalehituse klastri juhtgrupi liige.
Iffent on suurim projekteerijaid ühendav virtuaalne projekteerimisbüroo, kuhu kuulub üle 22% Eestis töötavatest spetsialistidest. Iffenti olulisus sektorile seisneb paindlikkuse ja valikute suurendamises nii tellijatele, kui ka projekteerijatele: projekteerija teenib rohkem, tellija aga maksab vähem. Platvorm annab projekteerijatele võimaluse valida millise projektiga nad töötada soovivad ning kas töötavad kodust, maalt või palmisaarelt. Iffent lahendab projekteerijate kaks suuremat probleemi: madal palk sektoris ja vabakutselisena juurdepääs suurematele objektidele. Iffent toob minevikust kinnihoidvale turule uut hingamist, öeldes, et projekteerija, nii nagu programmeerija või turundaja, võib ja saab töötada vabakutselisena.

👤 Kes on Kaia Kirs?
Kaia Kirs on Reminet OÜ asutaja ja omanik. Reminet pakub tarkavalahendusi kinnisvaraomanikule tema varade (nt. kinnistud, hooned, seadmed, mööbel) haldamiseks ja kinnisvara korrashoidjale oma teenuste väärtuse ja kvaliteedi tõstmiseks. Rakendame oma kogemused andmetest väärtuse loomiseks kogu ehitise elukaare jooksul ja anname need iga infokasutaja käsutusse just temale vajalikus vormis. Reminet on rahvusvahelise ehitatud keskkonna konsultantide võrgustiku aktiivne liige.

👤 Kes on Annika Kaljula?
Olen Annika Kaljula ja töötan projektijuhina ettevõttes Roadplan OÜ.
Oleme välisruumi lahenduste projekteerijad, mis tähendab, et meie tegevusvaldkonda kuulub kõik hoonetest väljapoole jääv nii maa all kui maa peal – tänavad, parklad, pargid, maanteed koos nende juurde kuuluvate rajatiste ja tehnovõrkudega. Projektijuhina on minu põhiliseks ülesandeks kliendi vajaduste ning soovide kindlaks tegemine ja nende vahendamine projekti meeskonnale. Samuti tegelen projekti meeskonna töö korraldamisega ning jälgin projekti ajalist ning rahalist eelarvet. Meie meeskonna töö tulemusena valmib läbimõeldud, kvaliteetne ning kliendi soovidele ja kehtivatele normidele vastav välisruumi projekt.

💬 Mis on Inseneeria karjääripäeva eelseminarid?
Eelseminarid toimuvad 26. veebruarist 1. märtsini Tallinna Tehnikakõrgkoolis ning on suunatud eelkõige tudengitele. Eelseminaride eesmärk on tuua põnevat vaheldust tavapärastele loengutele, avardades silmaringi huvitavate väliskülalistega. Eelseminarid leiavad aset igas instituudis ja on avatud ka teiste instituutide tudengitele.

P.S Kõik eelseminaridel osalenud saavad tudengite lemmikklubis Studio eelseminaride nädala reedel peole Blow at Studio 01.03 enda nime alusel TASUTA sissepääsu!

ℹ️ Lisainfo:
Simona Peremees
Eelseminaride koordinaator
Tel: +372 56866112
[email protected]

Kerbert Viimsalu
Eelseminari korraldaja
Tel: +372 53618931
[email protected]

www.inseneeriakarjaaripaev.ee

Tallinna Tehnikakõrgkool, A-korpus, 2. korrus, ruum A222 • Pärnu maantee 62, 10135 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Google Map of Pärnu maantee 62, 10135 Tallinn, Harju maakond, Eesti

TTK Turundusklubi

turundusklubi@tktk.ee