Eraõiguse töötuba: "Kuni surm meid lahutab - abielust ja pärandamisest kasu teenimine Eesti moodi"

Neljapäev, 29. veebruar kell 13:35 - 14:20

Näituse 20-103 • Näituse 20, Tartu maakond, Eesti

Töötuppa registreerumine on lõppenud

Tartu Ülikooli lahtiste uste päeva töötuba.

Vara jagamine võib abiellumisel olla kohati emotsionaalne protsess, millega puutuvad kokku väga paljud inimesed. Samas tasub säilitada kaine mõistus, et see toimuks õiglaselt ning kõigi osapoolte huvisid arvestades. Töötoas tutvustame erinevaid võimalikke varasuhteid ja kooseluvorme, räägime, kui olulised on enne või peale kooselu ametlikku registreerimist antud lubadused ning arutleme erinevate eluliste näidete üle, lahendades kõik koos ka päriselust inspireeritud kaasust.

Läbiviija: Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Näituse 20-103 • Näituse 20, Tartu maakond, Eesti

Google Map of Näituse 20, Tartu maakond, Eesti

Tartu Ülikool

turundus@ut.ee