Töötuba „Eestlased ja meie keelesugulased. Mis meid ühendab ja mis lahutab?“

Neljapäev, 29. veebruar kell 13:00 - 13:45

Jakobi 2-423 • Jakobi 2-423, 51009 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Töötuppa registreerumine on lõppenud

Tartu Ülikooli lahtiste uste päeva töötuba.

Keskendume soome-ugri keeltele ning uurime, milliseid ühis- ja erijooni leidub nii sõnavaras kui ka grammatikas. Loeme mõnd lähema ja kaugema sugulaskeele tekstikatket, püüame neist aru saada ning need mõistetavuse alusel reastada. Töötoas tuleb põgusalt juttu ka sellest, mida võib geneetikat ja arheoloogiat abiks võttes öelda meie (keeleliste) esivanemate mineviku kohta ning milliseid võimalusi pakub erialadeülene koostöö.

Läbiviija: Tartu Ülikooli Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Jakobi 2-423, 51009 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Google Map of Jakobi 2-423, 51009 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Tartu Ülikool

turundus@ut.ee