Südamekaru aitab lapsed kooli

Esmaspäev 15. august 2022 kell 12:00 - Pühapäev 1. september 2024 kell 23:00

Üle Eesti, Kaubanduskeskused • Leiva 3, Harjumaa, Eesti

Tallinna Suurperede Klubi (TSPK) koondab neid perekondi, kus kasvab vähemalt kolm või enam alla 26(k.a) aastast last või noort, kes õpivad päevases õppevormis. TSPK eesmärk on luua võrdsed haridus- ja arenguvõimalused kõikides peredes kasvavatele lastele. Viime omavahel kokku lasterikkaid peresid ning toetame üksteist läbi ühisürituste korraldamise ning ringmajanduse edendamise. Teeme oma tegevuses väga tihedat koostööd Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede liiduga. Töötame välja ja viime ellu last ja perekonda toetavaid projekte ning programme.
Kogume materiaalset abi ja suuname seda abivajajatele. Korraldame üritusi peredele ja pereliikmetele.

Käivitame lastega peredele suunatud jätkusuutlikke ning teadus- ja teadmistepõhiseid tegevusi, et mõjutada ühiskondlikke väärtusi ja hoiakuid.
Soodustame peretavade jätkumist ja kultuurilise järjepidevuse säilimist.
"Südamekaru aitab lapsed kooli" kampaania raames kogume annetusi toetamaks lasterikaste perede laste haridust ja huvitegevust

PS! Kampaania raames kogutud vahenditest kuni 10% võidakse kasutada kampaania üldiste korralduskulude katmiseks.

Osta pilet

Üle Eesti, Kaubanduskeskused • Leiva 3, Harjumaa, Eesti

Google Map of Leiva 3, Harjumaa, Eesti

MTÜ Tallinna Suurperede Klubi

+37253864883

tallinnsuurpereklubi@gmail.com