Koolituse tulemusel on osalejal pädevus pakkuda vaimse tervise murega abivajajale esmast tuge ja infot ning rakendada enda vaimse tervise toetamiseks põhilisi eneseabivõtteid.

Koolituse lõpetanu...

  • oskab märgata vaimse tervisega seotud häbimärgistamist ning teab, kuidas seda vähendada;
  • tunneb ära erinevatele vaimse tervise probleemidele viitava käitumise ja olulised riskifaktorid;
  • kasutab vaimse tervise mure korral inimese esmaseks toetamiseks vaimse tervise esmaabi tegevuskava põhisamme;
  • kasutab mõnda vaimse tervise eneseabivõtet.

Koolituse kestus kokku on 10 tundi ning pärast selle läbimist on võimalik saada tunnistus.

Koolituse toimumiseajad:
Esimene koolituspäev otsekontaktis Tallinnas, Maneeži 3: 27.02.2024 kl 9.30-17.00
Teine koolituspäev Zoomis: 4.03.2024 kl 15-17
Kolmas koolituspäev Zoomis: 7.03.2024 kl 15-17

Märksõnad: vaimne tervis, esmaabi, stigma, häbimärgistamine, stress, ärevus, depressioon, suitsiid, trauma, sõltuvus, eneseabi.

Koolitaja: Elliko Konno
Lisainfo koolituse kohta: esmaabi.peaasi.ee

MTÜ Peaasjad

peaasi@peaasi.ee