Vaheajalaager "Spordiga sõbraks"

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Tartu

Käes on kultuurilise mitmekesisuse aasta ning sel puhul ootame kõiki 7-11-aastaseid noori spordimuuseumi lastelaagritesse, kus eri taustaga noortel on võimalik kohtuda, leida uusi sõpru, teha sporti ja saada uusi teadmisi nii spordimuuseumist kui ka mujalt! Projekti raames viime läbi 3 laagrit, milles saavad kokku osaleda 60 noort. Laagrite eesmärgiks on toetada lõimumist ehk anda võimalus eri taustaga noortel üksteistega kohtuda ja motiveerida noori liikuma. Laagrites tutvustame Eesti spordikultuuri, kuid samas ka arutleme erineva taustaga noorte suhtumiste, teadmiste ja arusaamade üle erinevatel teemadel.

Lastelaagritest 2 on suunatud peamiselt keelekümblusgruppidele ja 1 eeskätt ingliskeelsetele noortele. Laagritesse on väga oodatud ka eesti keelt kõnelevad noored, kes soovivad uusi tutvusi ja sisukat vaheajaveetmise võimalust.

Kellele: 7-11-aastased, Eestis elavad välismaalased ja kohalikud muukeelsed või eesti keelt kõnelevad noored

Tasu: 20 eurot/laager.

Laagrid toimuvad:
27.-29.02.2024 Lastelaager keelekümbluse meetodil (laager viiakse läbi eesti keeles)
23.-25.04.2024 Ingliskeelne lastelaager
9.-11.07.2024 Lastelaager keelekümbluse meetodil (laager viiakse läbi eesti keeles)

Lisainfo:
· Laagripäeva sisse on arvestatud ka tervislik lõuna.
· Erivajadusega lapsi ootame laagrisse koos saatjaga.
· Üksikutel päevadel kahjuks osaleda ei saa.

Partnerid: Tartu Elektriteater, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, MyFitness
Laagreid toetab Tartu linn.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

53338188

haridus@spordimuuseum.ee