Kutse koolitusele: Robotiseerimine praktikas - robotiseerimise otstarbekuse analüüs, otsustusprotsess ja praktilised rakendusnäited

Teisipäev 13. detsember kell 10:00 - Kolmapäev 14. detsember kell 18:00

TalTech — Tallinna Tehnikaülikool • Ehitajate tee 5, 12616 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Ootame Teid osalema AIRE keskuse pakutaval kursusel, et saada teadmisi robotiseerimise otstarbekuse analüüsist ja otsustusprotsessist ning robotite praktilisest kasutamisest tööstuses.

Kahepäevasel kursusel räägime robotiseerimise otstarbekuse analüüsi olemusest ja praktilisest teostusest ning otsustusprotsessist. Ettevõtte kasutajakogemuse näitel tutvustame robotite praktilist kasutamist tööstuses. Jagame teadmisi robotiseeritud töökoha kasutamise tõhustamisest robot-painutuse näitel. Tutvustame kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise võimalusi töökohtade robotiseerimisel.

Uusi trende, arengusuundi ja praktilisi näiteid tutvustavad ABB eksperdid.


Koolitust viivad läbi kogenud lektorid: Tehnoloogia Arenduskeskusest IMECC Jüri Riives, Tallinna Tehnikakõrgkoolist Kristo Vaher, Tallinna Tehnikaülikoolist Tõnis Raamets ning külalislektorid ABB-st Linas Zukauskas ja Vadims Ščeglovs.

Koolitusel osalemine arvestatakse ettevõttele vähese tähtsusega abina (VTA) 480€ osaleja kohta.

SIHTGRUPP

Oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtted (EMTAK C).

Kursus on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad saada teadmisi tootmise robotiseerimise otstarbekusest ja võimalustest. Ametid: ettevõtte juhid, tööstusjuhid, arendusjuhid, tootmisjuhid, insenerid, töödejuhatajad, meistrid jne.

EESMÄRK

Kursuse eesmärgiks on anda praktilised teadmised robotiseerimise otstarbekuse analüüsi ja otsustusprotsessi kohta ning robotite kasutamisest tehnoloogiliste ülesannete lahendamisel ettevõttes.

TEEMAD

➠ Robotiseerimise otstarbekuse analüüs (4 ak.h), Jüri Riives
➠ Robotite praktilise kasutamise ettevõttekeskne nägemus (4 ak.h), Linas Zukauskas (ABB), Vadims Sceglovs (ABB), inglise keeles
➠ Robotiseeritud töökoha kasutamise tõhustamine robot-painutuse näitel (4 ak.h), Jüri Riives ja Tõnis Raamets
➠ Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise võimalused töökohtade robotiseerimisel (4 ak.h), Kristo Vaher


Koolituse edukal läbimisel saavad õppurid teadmised:

– Robotiseerimise otstarbekuse analüüsi mudelid ja praktilised analüüsi teostusoskused;
– Teadmised ja oskused praktiliste otsuste langetamiseks robotiseerimise valdkonnas;
– Teadmised ja oskused sobiva roboti valikuks olenevalt tööülesandest;
– Teadmised robotiseeritud töökoha olemusest, kavandamisest ja kasutamisest;
– Teadmised tulemuslikkuse mõõtmisest ja hindamisest;
– Teadmised ja oskus robotiseerimise riske hinnata ja neid maandada;
– Teadmised IoT ja M2M lahenduste kasutamisest;
– Teadmised integreeritud tootmise põhimõtetest;
– Teadmisest andmete kogumisest ja andmeanalüütikast;
– Praktilised näited kuidas robotit valida;
– Praktilised näited roboti töökohta integreerimisest ja juurutamisest;
– Praktilised näited robotite kasutamisest tööstuses.


AJAKAVA

ESIMENE KOOLITUSPÄEV 13.12.2022

Teema 1: Robotiseerimise otstarbekuse analüüs (4 ak.h) - Jüri Riives (IMECC) - Taltech U05-215
10.00-10.05 Sissejuhatus
10.05-10.45 Sissejuhatus teemasse 1. Robotiseerimise otstarbekuse lähtekohad ja riskid
10.45-11.30 Otsustuskriteeriumite valik ja põhjendus. Robotiseerimise otstarbekuse analüüsi mudelid ja nende praktiline kasutamine
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-12.30 Lahendusnäited, tulemuste tõlgendamine ja otsustus
12.30-13.15 Edasised sammud: installeerimine, integreerimine ja juurutamine

13.15-14.00 Lõuna ja kolimine ruumi Taltech U05-216

Teema 2. Robotite praktilise kasutamise ettevõttekeskne nägemus (4 ak.h), Vadims Ščeglovs and Linas Zukauskas (ABB) - inglise keeles - Taltech U05-216
14.00-14.05 Sissejuhatus teemasse 2
14.05-14.45 ABB robotite klassifikatsioon ja funktsionaalsus
14.45-15.30 Uued trendid ja arengud robotite kavandamisel ja kasutamisel
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-16.30 Praktiline kasutusnäide: miks robotiseerida ja kuidas robotit valida
16.30-17.15 Praktiline kasutusnäide: kuidas integreerida robot ettevõtte töökohta ja juurutada kasutamiseks

17.15-17.30 Diskussioon ja päeva kokkuvõte (Jüri Riives)


TEINE KOOLITUSPÄEV 14.12.2022

Teema 3. Robotiseeritud töökoha kasutamise tõhustamine robot-painutuse näitel (4 ak.h) - Jüri Riives (IMECC) and Tõnis Raamets (TalTech) - Taltech U05-215
10.00-10.05 Sissejuhatus teemasse 3 (Jüri Riives)
10.05-10.45 Robotiseeritud töökoha olemus ja praktiline kasutamine (Jüri Riives)
10.45-11.30 Töövahendite valik ja kasutamine (praktilisi näiteid) (Jüri Riives)
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-12.30 Tootmistsükkel: kavandamine ja teostus (praktilisi näiteid) (Tõnis Raamets)
12.30-13.15 Robotiseeritud töökoha kasutamine. Tulemuslikkuse mõõtmine ja hindamine. Tulemuslikkuse võtmenäitajad. Arutelu (Tõnis Raamets)

13.15-14.00 Lõuna

Teema 4. Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise võimalused töökohtade robotiseerimisel (4 ak.h) - Kristo Vaher (TTKK) - Taltech U05-215
14.00-14.05 Sissejuhatus teemasse 4
14.05-14.45 Kaasaegse robotiseeritud töökoha kavandamine
14.45-15.30 IoT ja M2M lahenduste kasutamine
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-16.30 Integreeritud tootmise põhimõtted
16.30-17.15 Andmete kogumine ja andmeanalüütika
17.15-17.40 Diskussioon ja kokkuvõte


KOOLITAJAD

Jüri Riives on IMECC OÜ asutaja ning Tallina Tehnikaülikooli professor. Jüri on olnud pikka aega (1999-2009) Eesti Masinatööstuse Liidu juhatuse esimees. Jüril on suur ettevõtluskogemus, ta on ekspert tööstusrobootika, digitaliseerimise, kulusäästliku tootmise (sh Lean) ja tööstuse ärimudelite arenduses.

Tõnis Raametsal on üle 20 aasta töökogemust autonduse ja toomisvaldkonnas. Ta on pikalt osalenud Eesti Masinatööstuse Liidu juhtimises ja arendamises ning on tuttav lisaks hulgale tootearendus- ja tootmisprojektidele ka tootmisettevõtete igapäevaste probleemidega. Hetkel töötab Tõnis Tallinna Tehnikaülikoolis doktorant-nooremteaduri ametikohal ja tema peamiseks uurimusvaldkonnaks on digitaalsete optimeerimise ja juhtimismudelite väljatöötamine ning juurutamine tootmisprotsessides. Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE ridadesse kuulub Tõnis 2022. aasta algusest.

Kristo Vaher töötab Tallinna Tehnikakõrgkoolis robotitehnika õppekava juhina ja ka projektijuhina. Ta on osalenud paljudes projektides, kus on vaja läinud kõrgetasemelist inseneri teadmist. Ta saab hakkama ka kõige keerulisemate ülesannete lahendamisega. Kristol on olemas ka ettevõtluskogemus ning ta osaleb ka erinevates eriala liitude töös. Hariduselt on ta masinaehituse insener ja hetkel õpib ta TalTechis doktorantuuris, kus tema teemaks on tööstusrobotite parem rakendamine VKE-des.

Linas Zukauskas on ABB robootika ja diskreetse automaatika Balti riikide äriarendusjuht. Linasel on pikaaegne kogemus tehaste automatiseerimise ja tööstussüsteemide valdkonnas.

Vadims Sceglovs on ABB Balti riikide robootika ja diskreetse automaatika ekspert.

➠ Koolituse täismahus läbijad saavad IMECC OÜ poolt koolituse läbimise tõendi..

➠ Koolitusele registreerumise tähtaeg on 9. detsember.


LISAINFO

➠ Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil +372 564 58870 Kaia Lõun (tehniline tugi) / +372 50 10107 Jüri Riives (kursuse sisuküsimused) või koolitused@aire-edih.eu.


Esmakordselt AIRE koolitusele/teenusele registreerumisega saab ettevõte ka IMECC OÜ'lt digiküpsuse hindamse nõustamisteenuse vähese tähtsusega abi arvestuses. Loe täpsemalt digiküpsuse nõustamisteenuse kohta SIIT. Digiküpsuse hindamise nõustamisteenus aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele.


MÄRKUSED

• AIRE teenuste (sh kursustel osalemine) väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise nõustamisteenus, mis viiakse läbi kursuse jooksul ja järel. Teenuse tutvustus SIIN.
• Kursusel on võimalus osaleda sihtgrupi ettevõtetel, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Kursusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 480€ ulatuses, osaleja kohta.
Kursusele registreerumisega kinnitab ettevõtte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele kursusel mitteosalemisel (kuni 10 tööpäeva enne algust) või katkestamisel.
• Kursuse grupi suurus kuni 15 inimest, kursuse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 10.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-kirjaga saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).

Registreeru

Valik

muuda

Osalus

Osaleda saavad väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtted, kes pole majanduslikes raskustes ega maksuvõlgades ning kelle vähese tähtsusega abi (VTA) piirmäär 200 000 eurot ei ole täis*. Kursusel osalemisel saab ettevõte VTAd 480 euro ulatuses. Samuti on kursusel osalemise tingimuseks digiküpsuse hindamise ankeedi täitmine oma tööstusettevõtte kohta. Küsimustiku link saadetakse pärast registreerumist e-mailile.

*Kursus on osalejale tasuta tingimusel, et osaleja koolituse edukalt lõpetab. VTAd arvestatakse ettevõttele teenuse eest ka juhul, kui klient loobub teenusest või tarbib seda osaliselt.

Suurettevõtete töötajatel ning arve alusel osalemiseks palume teada anda oma soovist e-mailil koolitused@aire-edith.eu.

0.00

Tasuta

Kontaktid

muuda
Et saaksime vajadusel sinuga ostu asjus ühendust võtta.

Abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul.

Osalus on võimalik tühistada kuni 10 tööpäeva enne algust, saates kiri e-mailile koolitused@aire-edih.eu.

Digiküpsuse hindamise maksumus arvestatakse ettevõtte kohta ühekordse VTA-na summas 600€.

Osaleja #1

Vajalik täiendkoolituse tunnistuse väljastamiseks

Täiendkoolituse tunnistuse väljastamiseks on vajalik ka osaleja postiaadress (võib olla ka ettevõtte aadress).

Abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul.


Makseviis

TalTech — Tallinna Tehnikaülikool • Ehitajate tee 5, 12616 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Google Map of Ehitajate tee 5, 12616 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE

koolitused@aire-edih.eu