Kutse veebiseminarile: Ettevõtte digivõimekuse ja digivajaduse analüüs ning vajalike arendustegevuste planeerimine

Kolmapäev 10. mai kell 10:00 - 13:15 EET

Veebinari vahendatakse osalejatele läbi Microsoft Teams platvormi.

Microsoft Teams

AIRE (AI & Robotics Estonia) kutsub veebinarile, kus tutvustatakse ettevõtte digitaliseerimise analüüsi, digitaliseerimise vajadust ja mõju ettevõttele ning kuidas ettevõtte olemasolev ja vajalik digitaliseerimise tase mõjutavad ettevõtte arendustegevuste planeerimist.

Veebinaril osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi (VTA) 200 € ulatuses osaleja kohta.

SIHTGRUPP
Oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtted (EMTAK C). Suurettevõtetest osalejatele üksikud kohad.

Veebiseminar on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda ettevõtte digitaliseerimise ja automatiseerimise võimalustega, saada teavet digianalüüsist ja digitaliseerituse taseme mõjust ettevõtte arengule. Ametialadel: ettevõtte juhid, tööstusjuhid, arendusjuhid, insenerid, IT-spetsialistid jne.

Veebinari viib läbi Tehnoloogia Arenduskeskusest IMECC prof. dr. Jüri Riives.

EESMÄRK
Omandada teadmised ettevõtte digitaliseerimise, automatiseerimise ja paindlikkuse olemusest ja vajadusest ning saada teadmisi ettevõtte, kuidas selle alusel planeerida arendustegevusi, kasutades erinevaid digitaliseerimise ja/või automatiseerimise lahendusi.

TEEMAD

1. Automatiseerimine, digitaliseerimine, paindlikkus - olemus ja mõju ettevõttele
2. Ettevõtte digivõimekuse hindamine ja tulemuste tõlgendamine
3. Arendustegevuste vajalikkus tulenevalt digianalüüsi tulemustest ja ettevõtte ärimudelist
4. Digitaliseerimise / automatiseerimise arendused ettevõttes

Veebinari edukal läbimisel saavad osalejad teadmised:
- Digitaaltootmine ja tootmise digitaliseerimine
- Erinevad digitaliseerimise lahendused, tuginedes standarditele ISA ANSI 95.00 – xx ja ISO
- Digitaaltootmise kompleksne arendus, tuginedes rahvusvaheliselt tuntud mudelile RAMI 4.0
- Ettevõttekeskse digianalüüsi protsessi olemus ja saadavad tulemused ning nende praktilise kasutamise võimalused
- Oskused hinnata olukorda ettevõttes ning näha seoseid ettevõtte tulemusnäitajate ja protsesside digitaliseerituse / automatiseerituse tasemete vahel
- Ettevõtte ärimudeli toimivuse hindamine ja selle täiustamise ja parendamise võimalused, tuginedes ettevõtte protsesside digitaliseerimisele / automatiseerimisele

Veebinari on-line täismahus läbijad saavad IMECCi täiendkoolituse tõendi.

Veebinarile registreerumise tähtaeg on 8. mai 2023. a.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust: +372 501 0107 Jüri Riives (sisulised küsimused) või telefonil +372 5645 8870 Kaia Lõun (korralduslikud küsimused) või koolitused@aire-edih.eu.

Rakenda digivõimekuse analüüsi tulemusi ettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AJAKAVA
Kolmapäev, 10.mai 2023, Microsoft Teams
10.0 – 10.45 Teema 1: Automatiseerimine, digitaliseerimine, paindlikkus
• Olemus, mõisted, mõju ettevõttele
• Praktilised rakendusnäited
• Teemakeskne diskussioon

10.45 – 11.30 Teema 2: Ettevõtte digivõimekuse hindamine
• Digivõimekuse hindamine (DMA – Digital Maturity Assessment)
• Ettevõtte digivõimekuse hindamise tulemuste tõlgendamine
• Võimalike kitsaskohtade tekkevõimalused
• Teemakeskne diskussioon

11.30 – 11.45 PAUS

11.45 – 12.30 Teema 3: Arendustegevuste vajalikkus tulenevalt digivõimekuse hindamise tulemustest ja ettevõtte ärimudelist
• Kuidas analüüsi tulemusi suunata tulemuslikkuse parandamisele ettevõttes
• Teemakeskne diskussioon

12.30 – 13.15 Teema 4: Digitaliseerimise / automatiseerimise arendused ettevõttes
• Võimalikud digitaliseerimise / automatiseerimise lahendused ettevõttes
• Praktilised näited
• Teemakeskne diskussioonKOOLITAJA
Jüri Riives on IMECC OÜ asutaja ning Tallina Tehnikaülikooli professor. Jüri on olnud pikka aega (1999-2009) Eesti Masinatööstuse Liidu juhatuse esimees. Jüril on suur ettevõtluskogemus, ta on ekspert tööstusrobootika, digitaliseerimise, kulusäästliku tootmise (sh Lean) ja tööstuse ärimudelite arenduses.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIT.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677)

Registreeru

Valik

muuda

Osalus

Osaleda saavad töötleva tööstuse ja tootmisettevõtted, kes pole majanduslikes raskustes ega maksuvõlgades ning kelle vähese tähtsusega abi (VTA) piirmäär 200 000 eurot ei ole täis*. Veebiseminaril osalemine arvestatakse VTA-na 200 EUR osaleja kohta.

*VTA arvestatakse ettevõttele teenuse eest ka juhul, kui osaleja loobub etteteatamata osalusest või tarbib seda osaliselt.

0.00

Tasuta

Kontaktid

muuda
Et saaksime vajadusel sinuga ostu asjus ühendust võtta.

Abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul.

Osalus on võimalik tühistada kuni 10 tööpäeva enne algust, saates e-kiri e-mailile koolitused@aire-edih.eu.

Osaleja #1

Vajalik täiendkoolituse tunnistuse väljastamiseks

Täiendkoolituse tunnistuse väljastamiseks on vajalik ka osaleja postiaadress (võib olla ka ettevõtte aadress).

Abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul.


Makseviis

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE

koolitused@aire-edih.eu