RCA- Juurpõhjuste Analüüs

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Tartu õppekeskus • Pepleri 6, 51003 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Üks põhjapanevamaid teooriaid Täieliku Kvaliteedijuhtimise (TQC) koolkonnas on juurpõhjuste tähtsus parendustegevustes. Teooria kohaselt peab igasugune parendustegevus nii ennetusprotsessis kui optimeerimisel põhinema vajadusel. Vajadus omakorda tuleneb põhjustest ehk teisisõnu põhjustajatest. Juurpõhjused on need mõjufaktorid mille toel on või eeldatavalt saab olema mingi problemaatiline tagajärg mis viib tõrgete, vigade ja praagini. Juurpõhjus käivitab kogu tõrkeprobleemi ahela ja selle väljaselgitamine võib tuua suurema kasuteguri kui ainult otsese probleemi kõrvaldamine. RCA (Root Cause Analyse) on kobartehnika tööriist, mille abil on võimalik tuvastada tõenäolisemad mõjutegurid tõrgete põhjustajatele. RCA tehnikat saab kasutada ka edu suurendamise analüüsis.

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Tartu õppekeskus • Pepleri 6, 51003 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Google Map of Pepleri 6, 51003 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Ärimentorid.ee

53 200 400

info@arimentorid.ee