PUNKT x Risti Rästi 2023

Reede 2. juuni kell 22:00 - Laupäev 3. juuni kell 04:00

Meeleolu hakkame looma 22.00, esimese lükkame pulti 23.00.

KULTUURIKLUBI SALONG • Vanemuise 19, 51003 Tartu, Tartu maakond, Eesti

PUNKT. Seletav sõnaraamat ütles midagi sellist: "4. ‹hrl. liitsõna järelosana› mingi astmestiku, suuruse, muutuse, arengu vms. teatav koht, aste, staadium, moment." Meie oleme punktis, kus suvi on juba siin ja D&B ning techno karjuvad kõrvas. Mingid noored korraldavad festarit ning me anname oma osa. Saab mimmumussi, saab veidi raskemat, kuid bass läbib keha igal juhul.
Kõik kellel vanus legaalne, et baarist märjukest võtta on oodatud ning võta semu ka kaasa.
ID-kaart kaasa, õpilaspilet ei toimi. Sorry see pole koolikombo.
ENG:
PUNKT. The explanatory dictionary said something like this: "4. ‹hrl. as a suffix of a compound word› a certain place, degree, stage, moment of some gradation, size, change, development, etc.." We are at the point where summer is already here and D&B and techno are banging into our ears. Some young people are organizing a festival and we will do our part. It gets girly, it gets a little heavier, but the bass goes through your body in any case.
Anyone of legal age to drink from the bar is welcome, and definitely bring a friend.
Take your ID-card with you.

RUS:
ПУНКТ. Толковый словарь сказал примерно так: «4. ‹хрл. как суффикс сложного слова› определенное место, степень, стадия, момент какой-то градации, величина, изменение, развитие и т. д.». Мы в моменте, где лето уже наступило а D&B и техно бьют в уши. Некоторые молодые люди организуют фестиваль, и мы внесем свой вклад. Он становится девчачьим, становится немного тяжелее, но бас в любом случае проходит через ваше тело.
Любой человек совершеннолетнего возраста, чтобы выпить из бара, приветствуется и обязательно приводи с собой друга.

Osta pilet

KULTUURIKLUBI SALONG • Vanemuise 19, 51003 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Google Map of Vanemuise 19, 51003 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Laura Liisa Svätski

lauraliisa2005@gmail.com