Peeter Torop: Mustand kui sisekõne

L 31. oktoober 2020 kell 15:00 - 17:00

Arvo Pärdi Keskus • Kellasalu tee 3, Laulasmaa, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

Kirjandusteoste tekstoloogiline uurimine on lähtunud loominguprotsessi mõistmise soovist. Ideaaliks võiks pidada kõigi mustandmaterjalide kronoloogilist järjestamist, et oleks jälgitav autori teekond uue teose loomise ideest lõpliku tekstini. Kuid lisaks sellele on oma kronoloogia ka igal mustandilehel. Erinevate elementide koosolu mustandilehel võib peegeldada loomingulise mõtteviisi eripära. On joonistavaid kirjanikke ja on neid, kes panevad märksõnadena kirja oma assotsiatsioonid. Need võivad peegeldada seda kultuuriruumi, milles antud teose kirjutamine toimub ja millega tekivad intertekstilised seosed. Mõni looja alustab pildist ja jõuab siis sõnani, mõni teeb vastupidi. Mõlemal juhul saame jälgida looja suhtlemist iseendaga, loomingulist autokommunikatsiooni ehk autori sisekõnet. Loeng käsitleb mustandeid loomingulise mõtteprotsessi osana ja toob näiteid erinevatest loomingumeetoditest ja kultuurivaldkondadest.

Peeter Torop on Tartu Ülikooli Filosoofia ja semiootika instituudi semiootika osakonna kultuurisemiootika professor. Tema uurimisvaldkondadeks on kultuurisemiootika kõrval, tõlke- ja kirjandussemiootika, filmi- ja transmeedia-uuringud. Ta on uurinud F. Dostojevski ja A. Sanga käsikirjalist pärandit, ka mustandeid.

Osta pilet

Arvo Pärdi Keskus • Kellasalu tee 3, Laulasmaa, Eesti

Google Map of Kellasalu tee 3, Laulasmaa, Eesti

SA Arvo Pärdi Keskus

+372 335 3000

info@arvopart.ee