"Julgus" - Peep Vain & Müstika sisemise tarkuse rännak (05.06)

Esmaspäev, 5. juuni 2023 kell 18:30 - 22:00

Kultuurikeskus Kaja • Eduard Vilde tee 118, 12914 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

Mis on julgus?
Oma varasematel koolitustel ütlesin, et julgus on tegutsemine hirmutunde kiuste. Täna asendaksin hirmutunde sõnaga ebakindlus.

Julgus on ettevalmistatud, maksimaalselt kindel ja õnnestumisele suunatud tegutsemine olukorras, mis meis tavaliselt seni on ebakindlust tekitanud.

Enne, kui jätkan, räägin natuke ebakindluse ja ärevuse kahest peamisest negatiivsest mõjust. Esimene neist on pidurdav, teine pärssiv. Kui ebakindlus on väga tugev, siis me lihtsalt jätame n.ö. ette astumata, jätame teo sooritamata – kui selleks on võimalus. Kui ebakindlus keskmine või tugev, siis oleme pärsitud – meie mõistus ja loovus ei töötavad meie tegelikest võimetest oluliselt kehvemini.

Vajame julgust, et astuda vajalikke, olulisi samme ning astuda neid kindlalt, osavalt ja tulemuslikult. Kui täpsemaks minna, siis kas mitte pole enesekindlus siin õigemgi sõna?

Mis tekitab julgust ja enesekindlust?
Kolm asja – kogemused, ettevalmistus ja eduelamused. Kui neid kolme sõna vaatan, siis ajavad nad mind veidi muigama. Selles reas kõlab sõna „kogemused“ kangesti kui ebaõnnestumised. Ning jah, neid on ka vaja. Ülimalt harvad on juhtumid, kus jõuame edu ja enesekindluseni ainult läbi edukate katsete.

Tahtes suurendada oma üldist enesekindlust ning mingi spetsiifilise soorituse kindlust, peame oma tarkuse ja osavuse määra suurendama läbi ettevalmistuse, saama hulga ebaedu- ning samuti hulga eduelamusi.

Tule ja vaatame koos, kuidas Sinul on julgusega lood ning kuidas oma julguseanumat teadlikult ja kasulikult enda jaoks suurendada.

Mis on Müstika sisemise tarkuse rännak?
Müstika on teadvuse avardumine. Avardunud teadvuse ja suurema teadlikkuse seisundis tulevad esile intuitsioon, inspiratsioon ja sisemine tarkus. Need kolm omakorda võimaldavad saada paremini aru toimuvast, märgata peidus võimalusi ning luua uusi lahendusi.

Igaüks, kes ei rahuldu olemasolevaga ja kes päriselt igatseb kergemat, õnnelikumat ja enam rahuldust pakkuvat elu on silmitsi eri väljakutsete, probleemide ja küsimustega. Mis mu elus õieti toimub? Mida muuta? Millele keskenduda? Mida eelistada ja teha? Miks ja kuidas?

Juhendatud mõtluse protsessis aitab säärane rännak osalejal tema kõige tähtsamatele küsimustele oma sisemistest tarkusevaramutest häid ja kasulikke vastuseid leida. Rännakut toetab selleks hästi sobiv, alati uus, kohapeal loodud muusika.

Kuidas rännak käib?
Rännak ise meenutab lamamiskontserti, milliseid on Eestis juba mõnda aega korraldatud. Oleme suure osa ajast madratsi peal pikali, kohapeal on olemas madratsid ning silmaklapid. Kindla peale tasub endaga kaasa võtta padi, pleed ja veepudel. Samuti soovitame kaasa võtta pliiatsi ja paberi, et tekkivad olulised mõtted ja seosed kirja panna. Kõige paremini sobib mugav riietus.

Müstika rännakuid juhendab Peep Vain, musitseerivad Ahto Abner ja Raun Juurikas.

Lisainfo: www.peepvain.com

Kultuurikeskus Kaja • Eduard Vilde tee 118, 12914 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Google Map of Eduard Vilde tee 118, 12914 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Mystika OÜ

info@vain.ee