Pärnus kolledži 2022. aastal avatud õppekava on loodud tulevikuoskuseid silmas pidades. Eeskätt pööratakse õppes tähelepanu enesejuhtimis-, suhtlemis-, koostöö- ja digioskustele, probleemide lahendamisele, loovusele, kriitilisele mõtlemisele, ettevõtlikkusele ning kestlikule mõtteviisile. Põimides saadud teadmisi varem omandatuga, on õppijal võimalus suurendada iseenda ja organisatsioonide konkurentsieelist uute mõttemustrite ja lähenemisviiside kaudu.

Disainmõtlemise ja diguturunduse õppekava lõpetanud tudeng saab asuda tööle turundusspetsialisti- või juhina, digiturundajana, teenusedisainerina, projektijuhina, arendusjuhina, mikro- või väikeettevõtte juhina. Lisaks võimaldab see läbi lüüa uutes ametites, nr suunamudijad (digiturundus ja eristumine läbi loovuse on meile kriitilise tähtsusega).
Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.

Valik

muuda

Tavapilet

0.00

Tasuta

Kontaktid

muuda

Pilet #1

Antud küsimustele saab õppekava programmijuht vastata õppekava infotunnis. Võimalus on ka infotunnis küsimusi küsida.


Makseviis

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

sandra.peegel@ut.ee