See on Eestis ainulaadne õppekava, mille alusel saab õppida sotsiaaltöö kõrval ka rehabilitatsiooni korraldust. Õppes väärtustatakse inimesi, sotsiaalseid oskusi ja praktilist kogemust. Õppija saab laialdased teadmised selle kohta, kuidas töötada eri valdkondades sotsiaal- või noorsootöötajana, lastekaitsespetsialistina, rehabilitatsioonimeeskonna liikmena jne. Sotsiaaltöötajad ja rehabilitatsioonispetsialistid töötavad nii abivajavate üksikisikute kui ka kogukondadega, sealhulgas kultuuriliste vähemuste, erivajadustega inimeste jt-ga.

Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.

Valik

muuda

Tavapilet

0.00

Tasuta

Kontaktid

muuda

Pilet #1

Antud küsimustele saab õppekava programmijuht vastata õppekava infotunnis. Võimalus on ka infotunnis küsimusi küsida.


Makseviis

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

sandra.peegel@ut.ee