INFOTUND I Inimesekeskne sotsiaalse innovatsiooni magistriõppekava

Teisipäev, 4. juuni kell 17:30 EEST

Veebikeskkond Zoom

Piletimüük internetis on lõppenud.

Inimesekeskse sotsiaalse innovatsiooni magistriõppekava toetab sinu professionaalset arengut ning annab sulle nii sotsiaal- kui ka tervishoiuvaldkonnas tegutsemiseks vajaliku pädevused, sealhulgas süvendatud tõenduspõhised teadmised innovatsioonist sotsiaalvaldkonnas. Õppekava vilistlased leiavad rakendust nii era- kui ka avalikus sektoris, sealhulgas riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes.

Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

sandra.peegel@ut.ee