INFOTUND I Turismi– ja hotelliettevõtluse rakenduskõrgharidusõppekava

Reede, 31. mai kell 16:30 EEST

Veebikeskkond Zoom

Piletimüük internetis on lõppenud.

Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.

Tööturul hinnatud turismi- ja hotelliettevõtluse õppekava annab laiapõhilised majandusteadmised, et saaksid rajada näteks enda (turismi)ettevõtte. Peale lõpetamist on sul võimalikud töökohad näiteks turismiettevõtte teenindus-, turundus- või vastuvõtujuht, sihtkoha arendaja, turismispetsialist era-, riigi- või mittetulundussektoris, ürituste korraldaja, giid, turismiturunduse spetsialist, turismiettevõtja ning reisikonsultant või -esindaja.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

sandra.peegel@ut.ee