Nurjatu küsimus. Toeta Linkola järgmise raamatu väljaandmist

Teisipäev, 10. oktoober 2023 - Teisipäev, 21. mai 2024

Aimla • Aimla, Eesti

Tegelen Linkola järgmise raamatuga, tööpealkiri „Nurjatu küsimus“. Üle vaadatud-tõlgitud-toimetatud-kommenteeritud on Linkola 1988-1989 kirjutatud traktaat „Juhatus 1990ndate mõtlemisse“), mida ta ise pidas oma peateoseks. Stiilinäide:
Kõik mure selle pärast, mida inimene inimesele teeb – kõige julmema piinamise, kõige kaunima armuteo pärast –, on praeguses maailma olukorras vananenud, möödunud ajaloojärkudesse kuuluv, teisejärguline. Selle ajastu tähtsad, elulised küsimused puudutavad ainuüksi inimese ja looduse suhet.
Iga filosoofia, iga mõttevool, iga poliitiline liikumine, mille lähtekohaks on inimese hüve, see, mida inimene tahab, olgu see siis materiaalset või vaimset laadi asi, on läbinisti valedel jälgedel. Lähtekohaks saavad olla ainult looduse raamtingimused. Nende väljaselgitamise järel võib hinnata, mis on inimesele võimalik.
Raamatule on plaanis koostada pikem järelsõna, valdavalt vestlusringi vormis: ökoloogilise kriisi suhted religiooniga, tsivilisatsiooniga, evolutsiooniga; (inimkonna) väljasuremise perspektiiv; lähituleviku kollapsiperspektiivid ja mis on pärast kollapsit; väljavaated uuesti pärismaalaseks kasvada. Keskne motiiv: kas ökokriisi põhjus on inimese „pärispatususes“ (et inimest on vaja parandada, on maailmareligioonide, valitsevate filosoofia ja poliitika voolude, bioloogia, ka Linkola seisukoht) või milleski hoopis muus? Sest kuidas selgitada, et inimene pole alati olnud keskkonnanuhtlus, pelgalt vähem kui 1% oma eksistentsi ajast?
Küsimus on oluline ka praktilisest küljest. Üpris kindlasti oleme maailmamajanduse kollapsi lävel või juba selle sees (fossiilkütuste ammendumine, muldade ammendumine, vesi, kliima jne), mis tähendab, et Linkola programm võib hakata „end ise ellu viima“. Juba mitmed Linkola kaasaegsed tuntud mõtlejad hindasid, et Linkola programm on täiesti usutav … suurhävingu valguses. Ometi kerkis küsimus – kui Linkola programm mingil põhjusel teostuma hakkab, on ikkagi tegu palja lähteplatvormiga. Mis tagab, et inimkond ei korda sellelt lähtekohalt olemuslikult sarnast (ehkki nappivate loodusvarade tõttu kasinamat) arenguteed… kui just ei õnnestu väärtusharidust muuta, kui just…, kui…
Vestlusringis Kaido Kama, Kaupo Vipp, Toomas Trapido, Juhan Javoiš, ma ise (Priit-Kalev Parts)„orkestrandina“ ja ehk veel keegi. Ka see tekst on suuresti olemas, sest olen neil teemadel nonde inimestega aastaid kirjavahetust pidanud, lihtsalt praegu vaatavad asjaosalised värske pilguga üle Linkola tuumteksti viimast versiooni ja ma ise korrastan jooksvalt vestlusringi struktuuri, täpsustan küsimusi, otsin piltlikke toetuspunkte infograafikute, karikatuuride jms näol.

Aimla, Eesti

Google Map of Aimla, Eesti

Rahvusliku Ehituse Selts

priit.kalev.parts@gmail.com