Mindfulness. Teooria. Teadus. Praktika

Kolmapäev, 19. oktoober 2022 kell 16:00 - 18:00

ZOOM online platvorm

Piletimüük internetis on lõppenud.

Mindfulness ehk teadvelolek on tõenduspõhine harjutuste ja praktikate kogum, mille eesmärk on suunata tähelepanu hinnangutevabalt ja sihipäraselt käesolevasse hetke. Mindfulness´ist on kujunemas uus teadusharu, mis ühendab endas kliinilise psühholoogia, kontemplatiivne neuroteaduse, iidsete traditsioonide õpetuse jt valdkondi. Töötoas käsitletakse teadusuuringute kõrval praktilisi näiteid nende tehnikate rakendamisest ning kasuteguritest igapäevaelus, töökeskkonnas (nii Eesti ettevõtetes, kui mujal maailmas) ning ka kliinilises praktikas. Mindfulness ́i rakendamine töökeskkonnas väljendub eelkõige selles, kui kohal, teadlikud ja keskendunud me tööalaselt oleme (Dane & Brummel, 2013). Uusimad teaduuringud rõhutavad mindfulness lähenemise nelja peamist kasutegurit töökohal: suurenenud tähelepanu- ja keskendumisvõime, oskuslikum emotsioonide regulatsioon, parem mälu ja head tööalased suhted (Davidson, 2012). Töötuba loob eelduse 8-nädalase MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) programmis osalemiseks.

Sissejuhatav töötuba annab vastused järgnevatele küsimustele:

• Missugused on töökeskkonna vaimse tervise peamised väljakutsed?
• Mis on mindfulness ehk teadvelolek?
• Mis on mindfulnessi teaduslikud alused?
• Mis toimub mindfulness´i praktiseerides ajus?
• Kuidas toetab mindfulness meid igapäevaelus? Kuidas tuua need praktikad töökeskkonda?
• Mil viisil aitab mindfulness lähenemine olla efektiivsem ja treenida tähelepanu?
• Missuguste seisundite puhul on mindfulness praktikad efektiivsed ja millal seda ei tohiks praktiseerida?
• Missugused on maailmas enim rakendatavad mindfulness programmid?
• Muuhulgas viime läbi praktilisi mindfulness harjutusi.

Koolitajast:
Kärt Lust-Paal (Tartu Ülikool, psühholoogia, M.A.) on kliiniline psühholoog, mindfulness koolitaja ja The Academy of Good Thoughts asutaja. Kärdi tee mindfulness’ini on kulgenud läbi eesmärgi pakkuda kliinilise psühholoogina oma klientidele kõige uuemaid ja tõhusamaid meetodeid, et tulla toime tänapäevase kiire elutempo, kõrgendatud nõudmiste ja kaasuvate probleemidega. Magistriõpingute järgselt läbis ta Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kognitiiv-käitumisteraapia kaheaastase väljaõppe ja on seejärel täiendanud end süvitsi mindfulness’i valdkonnas Oxfordi Ülikoolis. Enesetäiendusest ning erialasest huvist on välja kasvanud koolitaja sügav isiklik mindfulness praktika, mis toetab nii koolitajat ennast, kui ka paljude tema klientide igapäevaseid väljakutseid. Kärdi üks peamisi erialaseid eesmärke on laiaulatuslik ennetustöö ja psühhoharimine vaimse tervise valdkonnas viies lisaks mindfulness koolitustele läbi teisi vaimse tervise töötubasid (stress, depressioon, läbipõlemine, ärevus, muretsemine jpm). Läbi Kärdi koolituste on vaimse tervist toetanud paljud Eesti organisatsioonid muuhulgas SEB Pank, Swedbank, Riigikogu, Roche, Eesti Meedia, LHV, Luminor jpt.

The Academy of Good Thoughts OÜ

hello@goodthoughts.ee