Kutse koolitusele: Masinõpe ja selle rakendused tööstusele ressursi- ja energiatõhususe tõstmiseks

Reede 22. aprill - Reede 29. aprill 2022 EET

Online

Piletimüük internetis on lõppenud.

Kutsume teid masinõppe koolitusele (auditoorne + veebiloengud), mis on suunatud erinevate tööstusharude inseneridele masinõppest baasteadmiste omandamiseks tööstuse ressursi- ja energiatõhususe tõstmiseks.

Koolituse sihtgruppiks on väikese kuni keskmise suurusega tööstusettevõte insenerid. Osalejatele suurettevõtetest on üksikud kohad.

Koolitus aitab paremini mõista masinõppe olemust ja seeläbi tõhusamalt seda oma tootmisprotsesside juhtimises rakendada energia jt ressursside kokkuhoiu eesmärgil.

Tehisintellekti ja masinõppe rakendamine aitab läbi protsesside tõhusama automatiseerimise ja tootmise kvaliteedi kasvu parandada tootmisettevõtete ressursi- ja kulutõhusust. See tähendab tootmise kasvu, heitmete ja jääkide vähenemist ning üldist tõhususe kasvu. Koolitusel käsitletakse enim levinud masinõppe meetodeid peamiselt energiatarbimise juhtimise rakenduste kontekstis ning need sobituvad kõikidele tööstusettevõtetele. Koolitusel saab tutvuda ka väga huvitavate välismaiste rakendusi kirjeldavate videotega erinevates tööstusvaldkondadest nagu toiduainetööstus, puidutööstus, ehitus jne.

Koolitusel osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi (VTA) 500€ ulatuses.

Koolituse esimeseks eesmärgiks on:

➠ anda inseneridele baasteadmised masinõppest ja rakendustest ettevõtetes (sh tööstuses)

➠ arendada inseneride analüüsivõimet, millistel juhtudel ja kus erinevaid masinõppe meetodeid saab rakendada

➠ anda ülevaade, et kuidas valmistada end ette rakendamaks masinõpet tootmisprotsessides


Koolitust viivad läbi Tallinna Tehnikaülikooli kogenud valdkonna professionaalid.


KOOLITUSE VÄLJUNDID

Kursuse läbinu tunneb:

· aegridade analüüsi võimalusi ja rakendusi
· juhendatud masinõppe võimalusi ja rakendusi
· juhendamata masinõppe võimalusi ja rakendusi
· stiimulõppe võimalusi ja rakendusi
· masinnägemise võimalusi ja rakendusi

Ja oskab eristada:

· masinõppe meetodeid ja nende võimalusi
· protsesse, mida saab lahendada masinõppe meetoditega


ÕPPEKESKKOND JA TÄIENDAVAD MATERJALID

Õpe on eesti ja inglise keeles. Õpe toimub TalTech Moodle õppekeskkonnas koos õppematerjalidega. Õppematerjalide hulka kuulub ka värskelt koostatud ingliskeelne masinõppe raamat. Lisaks auditoorsetele tundidele tuleb osalejatel läbida ka iseseisev töö, milleks on masinõppeteemaliste eelsalvestatud videote vaatamine ja materjalide läbitöötamine. Koolituse maht on kokku 16 akadeemilist tundi.


Koolitus toimub ajavahemikul 22. kuni 29. aprill ning koosneb:

· praktilistest veebiloengutest
· rakendusnäidetest
· videoloengutest ja materjalidest, mida saavad osalejad vaadata neile sobival ajal
· masinõppe raamatust
· enesekontrollitestidest, et õpitud teadmisi kinnistada


Koolitusel osalemise tingimuseks on AIRE digiküpsuse hindamise ankeedi täitmine oma tööstusettevõtte kohta, mille lingi saadame pärast registreerumist e-postile.

Koolituse täismahus läbijatele väljastatakse Tallinna Tehnikaülikooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusel osalemine on tasuta sihtgrupi ettevõtetele. Teistel juhtudel on koolitusel osalemine tasuline hinnaga 500 eurot + KM.

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 15. aprill.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KOOLITUSKAVA

22. aprill 2022
Veebikoolitus

09:15 – 10:00
Avamine ja tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE tutvustus, Triin Ploompuu
AI rakendused tööstuses - Otto Mättas

Sissejuhatus masinõppesse (loeng) (professor Argo Rosin)

10:00 – 11:30
Aegridade analüüs rakendusnäitega (Tobias Häring) · 1 h loeng + 0,5 h rakendusnäide (inglise keeles)

11:30 – 13:00
Juhendatud masinõpe rakendusnäitega (Freddy Plaum) · 1 h loeng + 0,5 h rakendusnäide


29. aprill 2022
Veebikoolitus

09:00 – 10:30
Juhendamata masinõpe rakendusnäitega (Freddy Plaum) · 1 h loeng + 0,5 h rakendusnäide

10:30 – 12:00
Stiimulõpe rakendusnäitega (Vahur Maask) · 1 h loeng + 0,5 h rakendusnäide

12:00 – 13:30
Masinnägemine rakendusnäitega (Tobias Häring) · 1 h loeng + 0,5 h rakendusnäide (inglise keeles)


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MÄRKUSED

· Koolitusele registreerumise tähtaeg on 15. aprill.

· Koolitus toimub koolitusgrupi täitumisel.

· Koolitusel osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi 500€ ulatuses.

· Suurettevõtetele on üksikud kohad. Koolituse sihtgrupp on VKE.

· Koolituse täismahus läbijatele väljastatakse Tallinna Tehnikaülikooli täiendkoolituse tunnistus.

· Koolitusel osalemine on tasuta sihtgrupi ettevõtetele. Teistel juhtudel on koolitusel osalemine tasuline hinnaga 500 eurot + KM.

· Tasuta kohti sihtgrupi ettevõtetele koolitusel osalemiseks on 15. Tasuta kohtade täitumisel on koolituse hind 500 eurot + KM.

· Ühest ettevõttest saab tasuta osaleda kuni 2 inimest.

· Palume tähele panna, et koolitus on osalejale tasuta tingimusel, et osaleja koolituse edukalt lõpetab. Kui osaleja loobub osalemast või jätab osalemata ilma mõjuva põhjuseta, siis on koolituse korraldajal õigus esitada arve suuruses 500 eurot + KM.

Registreeru

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE

koolitused@aire-edih.eu