Lühikursus eluolulistel teemadel. 3 loengut

Kolmapäev, 5. oktoober 2022 - Kolmapäev, 31. mai 2023 EEST

Loengud on salvestatud 2021 ja siseneda saad e-kirjas saadud linkide kaudu. Kursust saad osta ja vaadata alates 05.10.2022 kuni 31.05.2023.

Online

Piletimüük internetis on lõppenud.

Lühikursus koosneb kolmest teemaloengust ja lihtsatest harjutustest:

1. Minu varjud - isiksuse psüühe osad - persona, vari, ise, anima ja animus
2. Minu draama - ohver, päästja ja agressor rollid igapäeva elus, tunnused, kuidas nendest välja saada. Võidu kolmnurk ja selle kasvutasandid.
3. Ma pole piisav - kust tuleb, mis sõnumit ta kannab, millega arvestada ja kas sellel tundel on ka häid omadusi.

Loenguid lugesin mitu aastat otse, oma Stuudios. Nüüd on see saadaval veebiloenguna, sest need teadmised tulevad igati kasuks igapäeva elus.
Just läbi selle, et ära tunda millal tegutsetakse alateadlikult varju poolt juhituna ja millal väljendub see päris minaise.
Või et ära tunda draama kolmnurga "mäng", mis toimub igas töökollektiivis, sõprade, tuttavate ja partnerite vahel ning kuidas sellest välja astuda, et elada kvaliteetsemate suhete keskel, mis aitavad luua ja on austavad kõigi osaliste suhtes.
Need teemad on kasulikud nii vanematele, personalijuhtidele, juhtidele, terapeutidele, koolitajatele ja ka enda isikuarenguks.

Olen teinud sisu lihtsalt mõistetavaks ning kasutatavaks, tuues erinevaid näiteid, et tuvastaksid paralleele ka oma elust. Selliselt õppides, on kergem ära tunda ja rakendada saadud teadmisi oskuslikult, parema enesejuhtimise kasuks.

Need kes on loengutel juba osalenud, on leidnud, et saadud teadmised aitas neil paremini mõista mis toimub konkreetsetes suhetes või miks mingid mustrid korduvad ikka ja jälle. Õppisid ära tundma enda rolle ja seeläbi hakkasid nägema võimalust muutusteks.
Täpsemalt hakkab ilmuma igapäeva elus harjutades ja igal ühel kujunevad isiklikud lisanipid ja edasiarendused, kuidas kõik päriselt enda jaoks toimima saada.

Avatud ka interaktiivne küsimuste-vastuste-kogemuste jagamise tahvel, mille aadress on kätte saadav ainult osalejatele ning see info on viimase loengu lõpus.

Kõik lingid loengute ja materjalide juurde, saad e-kirjaga, mis saabub peale pileti ostu.

Soovin sulle huvitavat kuulamist ja avastamist!
Jaana Saar
www.minad.ee

Minad OÜ

+3725200108

teraapia@minad.ee