Loengusari „Sakraalne kunst“. Loenguabonement

Kolmapäev, 18. mai kell 18:00 - Kolmapäev, 15. juuni 2022 kell 19:00 EEST

Narva Muuseum (Narva linnus) • Peterburi maantee 2, 20308 Narva, Ida-Viru maakond, Eesti

Zoom

Kõik piletid on hetkel välja müüdud.

Narva Muuseum alustab uue loengusarjaga, mis pakub huvi kõigile, kes soovivad lähemalt tutvuda kirikukunsti, monumentaalmaali ja idakristliku maailmapildiga, mis avaneb nii ikoonimaalikunstis kui õigeusu kirikute pildiprogrammides. Loengutes räägime pühakoja organiseerimise põhimõtetest ning õpime mõistma sakraalsete sümbolite iidset keelt. Vaatleme tähelepanelikult Narva õigeusu kirikuid kaunistavaid maalinguid ning teeme mitmeid hämmastavaid avastusi.

Lektoriks on Narva Muuseumi teadur Julia Hlõstun. Julia on mitmeid aastaid tegelenud 20. sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses ehitatud Ukraina õigeusu kirikute pildiprogrammide uurimisega ning ta on suure hulga teadusartiklite autor. Julia on pärit Ukrainast. Märtsi algusest võeti Julia Hlõstun tööle Narva Muuseumisse ning tänu tema teadmistele ja kitsale teaduslikule spetsialiseerumisele saame nüüd avada linna sakraalkultuuri seni uurimata tahke.

Viiest loengust koosnev tsükkel valmistab rõõmu nii kunsti austajatele kui professionaalsetele giididele. Loengutsükkel algab 18. mail ning loengud toimuvad kolmapäeviti paralleelselt Narva Muuseumi loengusaalis ja Zoom keskkonnas. Loengud toimuvad vene keeles.

18. mail kell 18.00

(TOIMUNUD) Loeng 1: „Õigeuskliku kiriku sakraalne ruum“.


Loengus tutvume sakraalsuse määratlustega, õigeuskliku kiriku sisemise ruumi eripärade ja selle loomise vahenditega. Räägime terminite hierotoopia ja hierofaania, sanctus ja saccer ning altari- ja laemaalide vastastikusest seosest. Saame teada, kuidas üksikud ehitised aja jooksul ikonograafilisteks sümboliteks kujunesid. Loeng on filosoofilist ja kultuuripoliitilist laadi ning tutvustab õigeusu pühakoja loomise aluspõhimõtteid.
Rohkem info: https://fienta.com/et/loengusari-sakraalne-kunst-sakraalne-ruum

25. mail kell 18.00

(TOIMUNUD) Loeng 2: „Õigeusu kiriku pildiprogramm kui võti idakristliku maailmapildi mõistmiseks“.


Loengus tutvume kirikumaalingu struktuuri tõlgenduse ja peamiste selle loomist mõjutavate faktoritega. Kirikumaaling on ikoonide kõrval üks olulisemaid pühakoja kaunistamise meetodeid, kuid selle otstarve erineb ikoonide omast märgatavalt. Ikoon allub teatud kujutamise reeglitele ning see on autonoomne (ei ole seotud kindla kohaga), kirikumaaling aga kujutab endast vastastikuses seoses olevate süžeede kogumit, mis avab end pühakojas edasi liikudes. Näitena käsitletakse Narva Jumalaema Narva pühakuju kiriku pildiprogrammi.
Rohkem info: https://fienta.com/et/loengusari-sakraalne-kunst-kiriku-pildiprogramm

1. juunil kell 18.00

(TOIMUNUD) Loeng 3: „Sümbolistlike kujundite varjatud semantika monumentaalses kiriku maalikunstis“.


Kogu kristlik kunst, eriti ikoonimaalikunst, on oma eksisteerimise esimestest sajanditest alates olnud sügavalt sümbolistlik. Sümboolika on kirikukunsti lahutamatu osa, sest hingelist tegelikkust, mida see väljendab, ei ole võimalik teisel viisil edasi anda. Selleks, et kiriku maalingute ja ikoonimaalikunsti mõtet sügavamalt mõista, teeb lektor ettepaneku vaadelda neid semiootika (märgiteaduse) seisukohast kui kindlat tekstiliiki. Tutvute autori poolt pakutud monumentaalse kirikliku maalikunsti sümbolistlike märkide klassifikatsiooniga.
Rohkem info: https://fienta.com/et/loengusari-sakraalne-kunst-kujundite-semantika

8. juunil kell 18.00

(TOIMUNUD) Loeng 4: „Nüüdisaegsed tendentsid õigeusu kirikumaalingutes“.


Loengus tutvustatakse 21. sajandile iseloomulikke stiilimuutusi monumentaalses kiriklikus maalikunstis ning antakse võimalus ümber mõtestada kultuuriajaloolist situatsiooni, mis mõjutab otseselt õigeusu kirikute maalingute uusi tendentse. Loeng avab ühes või teises geograafilises piirkonnas kujunenud õigeusu kirikute pildiprogrammi kultuuriloolist tausta ning antud perioodi ühiskonna vaimseid vajadusi.
Rohkem info: https://fienta.com/et/loengusari-sakraalne-kunst-tendentsid

15. juunil 18:00

Loeng 5: „Ikonostaasi tähendus ja struktuur. Ikonostaaside eripärad Narva linna õigeusu kirikutes“.


Loengu raames sukeldume õigeusu ikonostaasi tekkimise ja arenemise ajalukku, tutvume selle struktuuri, otstarbe ning vaimse tähendusega, mis on kõige põhjalikumalt avatud ülempreester Alexander Schmemanni ja preester Pavel Florensky töödes. Loengu käigus vaatleme Narva linna õigeusu kirikute ikonostaase.
Rohkem info: https://fienta.com/et/loengusari-sakraalne-kunst-ikonostaas

NB! Loengusari „Sakraalne kunst“ kuulub Narva Muuseumi lektooriumi sarja.

  • Loenguabonement kehtib ainult sarjale „Sakraalne kunst“, mis koosneb viiest loengust ja toimub perioodil 18\.05-15\.06\.2022\.
  • Loengud toimuvad korraga nii Narva muuseumi saalides kui ka Zoom keskkonnas.
  • Veebikeskkonna link saadetakse osalejatele üks tund enne ürituse algust registreerimisel märgitud e-posti aadressile.
  • Juhul kui Zoom link ei jõudnud Teieni õigeks ajaks, andke meile, palun, sellest teada: (+372) 3599230\.
#NarvaMuuseumiLektoorium

Jälgi meid:
Narva muuseum Facebookis
Narva muuseum Instagramis

Avasta piirilinn Narva!

Plaaniliste ekskursioonide sari "Tööstuslik Narva":
Joala vabrik: keldrist tornini (ekstreemne ekskursioon)
Narova: kuulus mööblikombinaat ja Vana-Narva makett
Kreenholm: tekstiilihiiglase ajalugu
Baltijets: salajane militaartehas linna südames (ekstreemne ekskursioon)

Plaanilised linna ekskursioonid:
Joaorg. Eesti slobodaa lugu
Mööda Joalat
Rootsiaegne Narva
Aiad ja pargid

Narva Muuseum (Narva linnus) • Peterburi maantee 2, 20308 Narva, Ida-Viru maakond, Eesti

Google Map of Peterburi maantee 2, 20308 Narva, Ida-Viru maakond, Eesti

SA Narva Muuseum

+372 359 9230

info@narvamuuseum.ee