Laste rõõmuks

Esmaspäev, 12. juuni 2023 - Pühapäev, 1. september 2024

Üle Eesti • Leiva 3, 12618 Tallinn, Harjumaa, Eesti

MTÜ Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit tegutseb juba aastast 2009. Meie eesmärgiks on lasterikaste perede väärtustamine ja kaitsmine.
Töötame välja ja viime ellu last ja perekonda toetavaid projekte ning programme.
Kogume materiaalset abi ja suuname seda abivajajatele. Korraldame üritusi peredele ja pereliikmetele.

Käivitame lastega peredele suunatud jätkusuutlikke ning teadus- ja teadmistepõhiseid tegevusi, et mõjutada ühiskondlikke väärtusi ja hoiakuid.
Soodustame peretavade jätkumist ja kultuurilise järjepidevuse säilimist.

Müügitegevusega kogutud raha suunatakse lasterikaste perede hariduse ja huvitegevuse toetuseks ning ühingu peredele ühisürituste korraldamiseks.
Samadel eesmärkidel kasutatakse ka annetustega kogutut.

Üle Eesti • Leiva 3, 12618 Tallinn, Harjumaa, Eesti

Google Map of Leiva 3, 12618 Tallinn, Harjumaa, Eesti

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit

+372 58189863

registreerimine@tlpl.ee