Kontaktimpro + elav muusika / jämm-töötoad edasijõudnutele

Pühapäev 11. detsember 2022 kell 13:00 - 16:00

Eesti Tantsuagentuur SA • Hobujaama 12, 10117 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

FACEBOOK: fb.me/e/3EFgt2C1b

EST kirjeldus > ENG description > UA (Пропонуємо безкоштовну участь вимушеним переселенцям з України!)

Kontaktimpro + elav muusika / jämm-töötoad edasijõudnutele:


Kohtume valitud pühapäevadel:

11.12 kell 13.00-16.00 Gravitatsioon

08.01 kell 13.00-16.00 Meeled

05.02 kell 13.00-16.00 Impulsid

05.03 kell 13.00-16.00 Risk ja usaldus

02.04 kell 13.00-16.00 Kontrast ja värvingud

30.04 kell 13.00-16.00 Mängulisus

28.05 kell 13.00-16.00 Underscore

Läbiviijad: Laura Kvelstein, Tatjana Romanova.

Muusikud: Viktoria Grahv, Aapo Watanen, Kristjan Kannukene


Kohtumine koosneb kolmest osast: töötuba, jämm ja tagasiside.

Keskendume kehatunnetusele ja loomulikule liikumisviisile, praktiseerime kontaktimprovisatsiooni toetavaid harjutusi ja põrandatehnikaid ning uurime kontaktimprovisatsiooni väljakuulutatud teema prisma kaudu.

Osalejatel on võimalus jätkata praktikat oma lähenemisega jämmi ajal.

Kogu kohtumine on mänglevas koosluses elava muusikaga.

K e l l e l e ?
Kohtumine eeldab eelnevat kogemust kontaktimpros, sealhulgas on oodatud meie kontaktimpro baaskursusel osalenud tantsijad! Baaskursus on küll hetkeks pausile minemas, kuid jätkame iganädalaste tundidega uuesti veebruaris!

Muusikute seltskond on meil kindel ning muusikuid me hetkel juurde ei otsi. Kui sul on siiski suur soov muusikuna osaleda, siis võid endast märku anda ja meiega kontakteeruda. Saame suhelda ja mõelda kas, kuidas ja millal oleks kaasamine võimalik :).

Kohtumise jämmi osa on avatud ka vaatlejatele, kuulajatele. Selleks palume koguneda kell 14.30.

K u s ?
TantsuRUUM pesitseb Eesti Tantsuagentuuris,
Hobujaama 12, Tallinn (teisel korrusel)
Kohtume B Saalis!

O s a l e m i s e k s :

Registreerimine Fientas.

Kogu kursuse pass (7 korda): 60 eur

1 osaluskord: 12 eur / soodus* 10 eur

*Soodushind kehtib ETTL liikmetele ja tudengitele

Pakume tasuta osalust Ukraina sõjapõgenikele.

Palun kontakteeruge ka kui soovite osaleda, aga rahalistel põhjustel ei saa. Leiame koos lahenduse.

Küsimused: tantsuruum@tantsuagentuur.ee
_____________________________________________________________

Mis on T a n t s u R U U M ? TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega. Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.

TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.

Me liigume lähtuvalt märksõnadest: arenduskeskus, ühine ruum, avatus, kokkupuutepunkt, võrgustik, kogukond, koostöö, jagatud vastutus, protsess, jätkusuutlikkus, järjepidevus, enesetäiendus.

Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega

Toetus: Eesti Kultuurkapital
http://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/
_____________________________________________________________

Contact Improv Jam-Workshops with live music - for experienced movers

Monthly, on the following Sundays:

11/12 at 13:00-16:00 Gravity
08/01 at 13:00-16:00 Senses
05/02 at 13:00-16:00 Impulses
05/03 at 13:00-16:00 Risk and Trust
02/04 at 13:00-16:00 Contrast and tones
30/04 at 13:00-16:00 Playfulness
28/05 at 13:00-16:00 Underscore

Facilitators: Laura Kvelstein, Tatjana Romanova

Musicians: Viktoria Grahv, Aapo Watanen, Kristjan Kannukene

The sessions are built up of three parts: workshop, jam and feedback circle.

We focus on sensing and natural ways of moving. We engage in exercises and floor techniques that enable safe and intelligent practice of Contact Improv. We research Contact Improv through the specific lens chosen for each session. During the jam part, participants can continue using the learnt 'tools' and principles together with their own curiosities.

The whole session will be coloured and supported by live music.

F o r W h o ?
For movers with previous experience in Contact Improv, such as dancers who have participated in our Contact Improv - back to the basics - course! The 'base' course is currently going on a break, but the weekly sessions shall begin again in Feb, 2023.

We have a set group of musicians and we are currently not looking for any more musicians. However, if you really wish to participate as a musician, you can still let us know and we can think and discuss if, how and when we could welcome you. :)

The jam part is also open just for witnessing. To come in as a viewer, listener, please gather at 14.30.

W h e r e ?
TantsuRUUM is located in Estonian Dance Agency (ETA)
Hobujaama 12, First Floor (Tallinn)
Room: B Saal

P a r t i c i p a t i o n :

Registration via Fienta.

Course Pass (7 sessions): 60 eur

Single class: 12 eur / discount* 10 eur

*Discount applies to students and members of ETTL (Estonian Union of Dance Art and Dance Education)

We offer free admission to Ukrainian refugees, please message us if interested.

Also, do not hesitate to contact us regarding any other circumstances that make you less able to commit to paying the full price. Perhaps we can work something out!

All questions: tantsuruum@tantsuagentuur.ee
________________________________________________________________

UA:

Kурс: Контактна імпровізація
Пропонуємо безкоштовну участь вимушеним переселенцям з України!

Реєстрація та питання: tantsuruum@tantsuagentuur.ee

Osta pilet

Eesti Tantsuagentuur SA • Hobujaama 12, 10117 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Google Map of Hobujaama 12, 10117 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Eesti Tantsuagentuur

info@tantsuagentuur.ee