Kontaktimpro + elav muusika / jämm-töötoad

Reede, 1. detsember kell 18:00 - 21:00

Eesti Tantsuagentuur SA • Hobujaama 12, II korrus, 10117 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

Facebook: https://facebook.com/events/s/kontaktimpro-elav-muusika-jamm/1043719997079255/

EST kirjeldus > ENG description

Kontaktimprovisatsiooni jämm-töötoad edasijõudnutele koos elava muusikaga

Valitud reedeil: R 22\.09 19\.00-22\.00 R 03\.11 18\.00-21\.00 R 01\.12 18\.00-21\.00

Läbiviijad: Laura Kvelstein, Tatjana Romanova.
Muusikud: Viktoria Grahv, Kristjan Kannukene jt

Kohtumine koosneb kolmest osast: töötuba, jämm ja tagasiside.
Keskendume kehatunnetusele ja loomulikule liikumisviisile, praktiseerime kontaktimprovisatsiooni toetavaid harjutusi ja põrandatehnikaid ning uurime kontaktimprovisatsiooni erinevate teema-prismade kaudu.
Osalejatel on võimalus jätkata praktikat oma lähenemisega jämmi ajal.
Kogu kohtumine on mänglevas koosluses elava muusikaga.

K e l l e l e ?
👫Kohtumine eeldab eelnevat kogemust kontaktimpros, sealhulgas on oodatud meie kontaktimpro baaskursusel osalenud tantsijad! Baaskursuse tunnid toimuvad igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 19.30! Rohkem infot: https://fb.me/e/gOAhsti6X
🥁Muusikute seltskond on meil kindel ning muusikuid me hetkel juurde ei otsi. Kui sul on siiski suur soov muusikuna osaleda, siis võid endast märku anda ja meiega kontakteeruda. Saame suhelda ja mõelda kas, kuidas ja millal oleks kaasamine võimalik 🙂 .
👀 Kohtumise jämmi osa on avatud ka vaatlejatele, kuulajatele.

K u s ?
TantsuRUUM pesitseb Eesti Tantsuagentuuris,
Hobujaama 12, Tallinn
Kohtume B Saalis!

O s a l e m i s e k s :
1 osaluskord: 12 eur / soodus* 10 eur (ETTL liikmed ja tudengid)

🟩 Pakume tasuta osalust Ukraina sõjapõgenikele.
🟩 Palun kontakteeruge ka kui soovite osaleda, aga rahalistel põhjustel ei saa. Leiame koos lahenduse.

VAATA KA: meie iganädalane kontaktimpro baaskursus, esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 19.30-21.00
ÜRITUS FACEBOOKIS: https://fb.me/e/gOAhsti6X

🍃 Küsimused: tantsuruum@tantsuagentuur.ee


🔲 Mis on T a n t s u R U U M ? TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega. Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.
TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.
Me liigume lähtuvalt märksõnadest: arenduskeskus, ühine ruum, avatus, kokkupuutepunkt, võrgustik, kogukond, koostöö, jagatud vastutus, protsess, jätkusuutlikkus, järjepidevus, enesetäiendus.
Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Toetus: Eesti Kultuurkapital
http://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/


Contact Improv Jam-Workshops with live music - for experienced movers

On selected Fridays: Fri 22/9 19:00-22:00 Fri 3/11 18:00-21:00 Fri 1/12 18:00-21:00

Facilitators: Laura Kvelstein, Tatjana Romanova
Musicians: Viktoria Grahv, Kristjan Kannukene and others

The sessions are built up of three parts: workshop, jam and feedback circle.
We focus on sensing and natural ways of moving. We engage in exercises and floor techniques that enable safe and intelligent practice of Contact Improv. We also research Contact Improv through different themes, lenses. During the jam part, participants can continue using the learnt 'tools' and principles together with their own curiosities.
The whole session will be coloured and supported by live music.

F o r W h o ?
👫For movers with previous experience in Contact Improv, such as dancers who have participated in our Contact Improv - back to the basics - course. The basics' classes are every Monday and Wednesday at 7.30pm!! More info: https://fb.me/e/gOAhsti6X
🥁We have a set group of musicians and we are currently not looking for any more musicians. However, if you really wish to participate as a musician, you can still let us know and we can think and discuss if, how and when we could welcome you. 🙂
👀 The jam part is also open just for witnessing, viewing.

W h e r e ?
TantsuRUUM is located in Estonian Dance Agency (ETA)
Hobujaama 12, Tallinn
Room: B Saal

P a r t i c i p a t i o n :
Single class: 12 eur / discount* 10 eur
*Discount applies to students and members of ETTL (Estonian Union of Dance Art and Dance Education)

🟩 We offer free admission to Ukrainian refugees, please message us if interested.
🟩 Also, do not hesitate to contact us regarding any other circumstances that make you less able to commit to paying the full price. Perhaps we can work something out!

SEE ALSO: Our weekly contact improv classes for all levels, Monday and Wednesday evenings 7.30pm-9pm
FIND IT ON FACEBOOK: https://fb.me/e/gOAhsti6X

🍃All questions: tantsuruum@tantsuagentuur.ee

Eesti Tantsuagentuur SA • Hobujaama 12, II korrus, 10117 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Google Map of Hobujaama 12, II korrus, 10117 Tallinn, Harju maakond, Eesti