Klienditeenindaja oskusõpe

Esmaspäev, 4. detsember kell 09:00 - 17:00

Tammsaare Ärikeskus • A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Meeldivad, kliendi soove ja vajadusi mõistvad suhted on iga firma tegevuse alustala. Eriti teeninduse sfääris on iga töötaja võimekus luua, hoida ja arendada häid inimeste vahelisi suhteid tema üks olulisemaid põhioskusi.

Oskused nagu ka oskus suhelda professionaalselt iga külastajaga on õpitavad ja arendatavad. Käesolev koolitus tugineb väga pikaajalisele kogemusele, kuidas läbi praktilise õppe omandada inimsuhete juhtimise oskusi. Kuidas omandada teadmised ja oskused, et professionaalselt ja eeskujulikult käituda ning tegutseda klienditeenindajana.

Õpiväljundid.

Kursusel õppinu:
mõistab klienditeeninduse olemust
mõistab teenindusstandardi sisu ja ülesehitust
mõistab teenindusprotsessi etappe
tunneb klienditeeninduse käitumise võtteid
tunneb erinevaid klienditüüpe
tunneb sobivaid käitumisviise keeruliste klientidega
oskab tegutseda praktilistes klienditeeninduse olukordades

Koolituse õppe sisu:

1. Mis on oluline professionaalses klienditeeninduses.

Miks on professionaalsus klienditeeninduses väga oluline.
Professionaalsuse seos firma imago ja tulemuslikkusega.
Milles seisneb teenindusstandardi olemus.
Kuidas teenindusstandard on üles ehitatud.
Teenindaja ülesanded ja teeninduse kvaliteet
Kõige olulisemad momendid ja tegevused professionaalses klienditeeninduses.

2, Professionaalsed tegevused klienditeeninduses.

Kuidas teenindusprotsess on üles ehitatud
Kindlad ja olulised sammud klienditeeninduse protsessis
Klienditeeninduse protsessi etapid kontakti loomisest kuni lõpule viimiseni
Klienditeeninduse erinevate etappide eesmärgid, tegevused ja konkreetsed tulemused.
Müümine ja lisamüük kliendisuhtes
Professionaalse klienditeeninduse käitumise viisid ja võtted
Praktilised käitumistehnikad
Klienditeeninduse erinevad klienditüübid, nende eripärad, soovid ja vajadused
Kuidas täpselt teostada erinevate klienditüüpide teenindamine
Keeruliste ja „raskete“ klientide teenindamise eripärad
Konfliktsete, raskete olukordade lahendamine klientidega.
Tüüpilised vead, mida tuleb klienditeeninduses vältida
Iseenda energia, meeleolu ja motivatsiooni säilitamine ning taastamine klienditeenindaja töös

3. Praktiline klienditeenindus

Klienditeeninduse harjutuste lahendamine.
Praktiliste klienditeeninduse olukordade harjutamine.
Konkreetsete klienditeeninduse käitumistehnikate harjutamine.
Harjutuste analüüs ja tagasiside.
Personaalsete enesearengu ülesannete püstitamine.

Õppemeetodid:

Lühiloengud, grupitööd, praktikum.
Klienditeeninduse õppevideote analüüs.
Osavõtjad saavad õppematerjali paberkandjal ja salvestised õppevideotega.

Iseseisev õppetöö:

Klienditeeninduse harjutuste lahendamine, iseenda arengu ülesannete püstitamine.
Iseenda käitumismustrite muutmine.

Koolituse täies mahus läbinutele väljastame tunnistuse.

Koolitaja:

Toomas Osvet, MBA

TOOMAS OSVET on pikaajaliste kogemustega juht ja koolitaja. Ta on töötanud juhina esmatasandi juhist tippjuhini.

Ta omab superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtimis-konsultandi ning andragoogi sertifikaate. Omandanud mitu kõrgharidust: füüsika erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist.
Täiskasvanute koolitaja Kutse tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF). Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige.

Tutvu koolitusega meie kodulehel
https://emiewt.ee/course/klienditeenindaja-oskusope/

Tammsaare Ärikeskus • A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Google Map of A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Harju maakond, Eesti

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse OÜ

ewt@emiewt.ee