Kirjanduslik kohtumine Koidula muuseumis / külas Kalju Kruusa

Kolmapäev, 14. veebruar kell 18:00 - 19:00

Koidula Muuseum • J. V. Jannseni 37, 80032 Pärnu, Pärnu maakond, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

Kolmapäeval, 14, veebruaril jätkub kirjanduslike kohtumiste sari. Kell 18.00 on külas KALJU KRUUSA.

Kruusa Kalju on 10.10.1973 Tallinnas sündinud Jaanus Valgu luuletaja-, tõlkija- ja toimetajanimi.

Jaanus Valk õppis 1981–1992 Tallinna 20. keskkoolis, kooli lõpetamise järel asus tööle Eesti TA Teadusliku Raamatukogu öövalvurina (1993), poole aasta pärast järgnes lõputu ja lakkamatu igavese üliõpilase põli, kuni see ootamatult päädis Tallinna ülikoolis magistrikraadiga kirjaliku tõlke erialal (2016). Õppimise kõrvalt tegutses neil aastail muuhulgas luuletaja, tõlkija, toimetaja, raamatukujundaja ja kirjastajana, olude sunnil isegi ettevõtjana (Kirimiri OÜ).

Seevastu eelmisest sügisest peale (2023) on ametis Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses nooremteadurina ning doktoriõppes Tartu Ülikoolis võrdleva kirjandusteaduse erialal.

Kalju Kruusa ilmus eesti luulesse Erakkonna liikmena, täpsemalt nende koguteoses "Üheksavägine" (1997).

Ta on avaldanud kaheksa uudisluulekogu, neist vanim on "Meeleolu" (1999) ja värskeim "Üleelamiste vanake" (2023), samuti ühe valikluulekogu "Ühe inimese elu (pooleli)" (2017). Tema luule on pälvinud mitmesugust tunnustust: Betti Alveri auhinna (1999), Gustav Suitsu nimelise luulepreemia (2008), Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali luule aastapreemia (2011).

Kalju tõlgetest on laiema leviku saanud Sofi Oksaneni näidendi "Puhastus" eestikeelne tõlge (2007).

Sissepääs 7€
*Muuseumikaardiga on sissepääs tasuta

Kirjanduskohtumisi toetavad Kultuurkapital ja Pärnu Postimees.

Koidula Muuseum • J. V. Jannseni 37, 80032 Pärnu, Pärnu maakond, Eesti

Google Map of J. V. Jannseni 37, 80032 Pärnu, Pärnu maakond, Eesti

SA Pärnu Muuseum

+372 443 0585

info@parnumuuseum.ee