KESKAJA PÄEVADE linnamatk „Keskaegne Tallinn Balthasar Russowi pilgu läbi“ (vene keeles)

Pühapäev, 7. juuli kell 13:00 - 14:30

Jaan Krossi mälestusmärk • 10146 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Mis aastal sündis kuulsa „Liivimaa provintsi kroonika“ autor Balthasar Russow? Kus asus kool, kus ta õppis? Kuhu saadeti Balthasar Russow peale kooli lõpetamist edasi õppima? Millise pärandi sai ta isalt tagasi tulles Tallinna? Mitu aastat teenis Balthasar Russow pastorina Pühavaimu kirikus? Millised huvitavad ja ebatavalised sündmused on tema poolt kirjutatud „Liivimaa provintsi kroonika“ lehekülgedel? Mitu korda oli „Liivimaa provintsi kroonika“ trükitud autori eluajal? Mille üle kaebas Balthasar Russow peale selle töö väljaandmist? Mitu korda oli ta abielus ja miks nii juhtus? Kes olid tema naised? Kuidas nägi välja Tallinn Balthasar Russowi ajal? Ekskursioon algab kirjanik Jaan Krossi mälestusmärgi juurest (Kullassepa, Kuninga, Niguliste ja Harju tänava nurgal). Jaan Kross pühendas „Liivimaa provintsi kroonika“ autorile oma romaani „Kolme katku vahel“.

Giid Marina Dunajeva

Rohkem infot Keskaja päevade kohta: medievaldays.ee

В каком году родился Бальтазар Руссов, автор знаменитой «Хроники Ливонской провинции»? Где находилась школа, в которой он учился? Куда был отправлен Бальтазар Руссов на учебу после окончания школы? Какое наследство он получил от отца, вернувшись в Таллинн? Сколько лет Бальтазар Руссов прослужил пастором церкви Святого духа? Какие интересные и необычные события описаны им на страницах «Хроники Ливонской провинции»? Сколько раз «Хроника» была напечатана при жизни автора? На что жаловался Бальтазар Руссов после издания этого труда? Сколько раз он был женат и почему так произошло? Кем были его жены? Как выглядел Таллинн во времена Бальтазара Руссова? Экскурсия начнется у памятника писателю Яану Кроссу (на углу улиц Кулласепа, Кунинга, Нигулисте и Харью), который посвятил автору «Хроники» свой роман «Между тремя поветриями».

Гид Марина Дунаева

Jaan Krossi mälestusmärk • 10146 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Google Map of 10146 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Hopneri Maja

6455321

roman.ljagu@hopnerimaja.eu