Koolitus "Kaasav projektijuhtimine"

Tervituskohv mõlemal päeval kell 9.45.

Stuudio Tasapisitasakaal · Graniidi 1, Eesti

Koolitusel saad teada, kuidas alustada ja juhtida ettevõtte/organisatsiooni jaoks olulisi projekte täie teadmise ja enesekindlusega, et suudad neid tähtajaks ja eelarve piires viia tulemuslikult lõpuni hoolimata ootamatustest.

Kaasava projektijuhtimise meistriklassis õpid,
* kuidas algatada projekte elujõulisena,
* kuidas planeerida projekti tegevuste aega realistlikult,
* kuidas kaasata tulemuslikult inimesi projekti ja hoida meeskond toimimas kogu projekti jooksul,
* kuidas tuvastada projekti riske ja neid hinnata ning juhtida,
* kuidas juhtida projekt eduka lõpuni ning
* kuidas kasutada projektijuhtimiseks lihtsaid ühiseid töövahendeid.

Soovi korral saad meistriklassist vastused järgmistele küsimustele:
* Milline on projekti elutsükkel?
* Kuidas algatada edukat projekti: arutame läbi sellised asjad nagu vajaduse selgitamine, eesmärgi sõnastamine, esialgse lahendustee visandamine, osapoolte huvide kaardistamine ja huvide konflikti vältimine, mängureeglite sõnastamine, olulisemate riskide tuvastamine ja juhtimine.
* Kuidas planeerida edukat projekti: projekti jagamine alamprojektideks, kvaliteedimõõdikute määramine, meeskonna, ajakava ja eelarve planeerimine erinevate asjakohaste meetoditega ning inimeste kaasamine projekti planeerimisse ja elluviimisesse, lisaks projektijuhi enda tegevuste juhtimise põhivõtted.
* Kuidas projekti tulemuslikult ellu viia: projektijuhi roll ja vastutus, ajakava ja eelarve kontroll, projekti sisekommunikatsiooni läbiviimine, tagasiside ja edasiside küsimine ja andmine, ootamatuste ja hälvetega toimetulek, läbirääkimiste põhitõed, projektijuhi tööstressiga toimetuleku võtted.
* Kuidas võtta projekt kokku ja õppida edaspidiseks: projekti lõpetamise rutiin, projektist tulenevate tegevuste ja jätkuprojektide kaardistamine, õppimine edaspidisteks projektideks.

Iga osaleja tuleb soovi korral koolitusele mõne hiljuti alanud või lähiajal algava projekti või suurema tegevuse ideega, et see ühiselt koolituse käigus kavandada ja planeerida. Kui oma projekti pole, ei juhtu ka midagi, sest koolituse käigus kasutame näitena mõnda projekti, mis läheb korda võimalikult mitmele osalejale (seega ka Sulle).

Osta pilet

Korraldaja

Kristjan Otsmann

Telefon: 5029037

E-post: kristjan@selgepilt.ee

Asukoht

Stuudio Tasapisitasakaal · Graniidi 1, Eesti

Google Map of Graniidi 1, Eesti