Vabakonna suvekool

Neljapäev, 17. august kell 11:30 - Reede, 18. august 2023 kell 13:00

Klaara-Manni Holiday Center • Klaara-Manni Holiday Center, 86814 Tori, Pärnu maakond, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

Ootame vabaühenduste esindajaid ja töötajaid osalema vabakonna suvekoolis 17.-18. augustil Klaara-Manni puhke- ja seminarikeskuses. Igal osalejal võimalik valida kolme suuna vahel:

• Muutuste juhtimine globaalsetes trendides

Kodanikuühiskonna üks toimimise aluseesmärgiks on muutuste juhtimine. Vananev ühiskond, linnastumine, hajusad meeskonnad, geopoliitilised väljakutsed - need on vaid mõned näited tänastest ühiskondlikest väljakutsetest. Kuidas neis väljakutsetes võimalusi luua? Kuidas juhtida muutuseid edukalt, strateegiliselt ja muutuva maailmaga kaasas käia?
Selles suunas vaatame koos, mis on tõhusad ja mõjusad muutuste juhtimise tööriistad. Mõtleme, mis on need tugevused, millele oma tegevusvaldkondades toetuda saame: meeskond, protsessid, väärtused, kokkulepped. Mis struktuurid peavad olema paigas, et organisatsioon tuleks erinevate väljakutsete ja kriisidega toime.

• Huvide kaitsmine avatult valitsedes

Selle suuna fookuses on ühenduste huvikaitse võimekus. Võimekus olla strateegiline partner. Mis selleks vaja on, mis kriteeriumid peavad olema ühingul täidetud. Millega tõestab ühing oma suutlikust olla hea partner? Osalejad saavad mõelda enda organisatsiooni võimekusele aga peavad lahendama ka ülesandeid teiste ühingute perspektiivist. Mõtleme organisatsiooni hindamisele ja välise toe vajadustele. Lisaks käsitleme ka mõisteid nagu läbipaistvus, sisedemokraatia, hea kaasamine ja sisendikorje, tõenduspõhine huvikaitse jne. Selle suuna osalejad vaatlevad koos väljakutseid, mis organisatsioonidel võivad ette tulla ja leiame koos võimalikke lahendusi.

• Jätkusuutlik maailmamuutmine läbi enesejuhtimise

Selle suuna fookus on enda hoidmine olukorras, kus pidevalt läheb aur tulekahjude kustutamisele. Alati on midagi, millega on kiire, mis nõuab kohest tähelepanu, kohest sekkumist. Kuidas aga selles olukorras hoida ennast ja oma tassi täidetuna, et siis teistele ja oma valdkonnale anda ning tegutseda valdkonnas jätkusuutlikult ning ülekoormust vältides? Võtame hetke, et kaugemale astudes hinnata juba tehtud tööd ja planeerida edaspidist seades endale prioriteedid ja saavutatavad eesmärgid. Töötame välja nii lühi- kui pikaajaliste enesehoiutehnikate ja võtete panga, mille poole pöörduda, kui orav rattas liialt kiiresti jooksma hakkab ning siht silme eest ära soovib kaduda.

Esialgne päevakava (täpsustub üritusele lähemal)
Neljapäev, 17. august:
11.00 – 11.30 - kogunemine
11:30 – 12:00 – tutvumine, sissejuhatus
12:00 – 13:00 – lõuna
13:00 – 15:00 – tegevussuund 1. osa
15:00 – 15:30 - paus
15:30 - 17:30 – tegevussuund 2. osa
17:30 – 18:00 – paus
18:00 – 19:00 - õhtusöök
19:00 - saun ja vabas vormis võrgustumine

Reede, 18. august:
08:00 – 09:00 hommikusöök
09:00 – 10:30 tegevussuundade kokkuvõtted
10:30 – 11:00 paus
11:00 – 12:30 kuidas siit edasi?

(Korraldaja jätab endale õiguse teha päevakavas muudatusi)

Suvekooli rahastab Aktiivsete Kodanike Fond.
Aktiivsete Kodanike Fondi eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna pikaajalist jätkusuutlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises.

Klaara-Manni Holiday Center, 86814 Tori, Pärnu maakond, Eesti

Google Map of Klaara-Manni Holiday Center, 86814 Tori, Pärnu maakond, Eesti

Heleene Lippmaa

55577166

heleene@heakodanik.ee