Fine5 Tantsuteatri uuslavastus "Tool, mis ootab istumist"

Neljapäev, 13. aprill 2023 kell 18:00 - 19:00

hilinejaid saali ei lubata

Vene Teater, RING lava • Vabaduse väljak 5, 10141 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

Fine5 Tantsuteatri 2023. aasta uuslavastus "Tool, mis ootab istumist"

„Tool, mis ootab istumist" on tantsulavastus, milles kujundlik koreograafia, muusika, laservalgused ja RING lava ruumispetsiifilisus moodustavad kokku terviku.
Kujundliku liikumiskeelega lavastus on Fine5-i poeetiline nägemus
aktuaalsel, kuid samas ka peljatud teemal - keha hääbumisest ja sellega kaasnevate sisemiste ja väliste temporütmide konfliktist, kehataju moondumisest, liikumise jõust jajõuetusest, aga ka soovidest, mis pole jõudnud täituda.

"Ta oli näinud und. Sellest, et ammu lahkunud lähedased kutsusid
teda enda juurde, aga ta ei tea, kas ta läks nendega kaasa või
mitte….mitte sellepärast, et poleks soovinud, vaid sellepärast, et
ta oli kaotanud oma keha - unes oli ta näinud, et on muutunud valgeks
jõeks, mis voolas kalda ääres olnud tuttavatest mööda, kuhugi
edasi."

Lavastuses kasutatakse laservalgust ja suitsumasinat.

Koht: Vene Teater, Ring lava

Aeg: 13.&14.aprill 18.00; 15.&16.aprill kell 17.00

Lavastus ja koreograafia: Tiina Ollesk, Renee Nõmmik

Tantsijad ja kaaskoreograafid: Tiina Ollesk, Olga Privis, Helen Reitsnik, Ekaterina Soorsk, Simo Kruusement

Muusika: Giovanni Albini (Itaalia)

Laserpojektsioon: Argo Valdmaa ja Renee Nõmmik

Kostüüm: Kirill Safonov

Valgus: Ants Kurist

Toetajad: Tallinna Linn, Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium

xxx

Fine5 Dance Theater's 2023 new production “THERE IS A CHAIR WAITING FOR TO BE SAT ON”/"WHITE RIVER"

"THERE IS A CHAIR WAITING FOR TO BE SAT ON"/"WHITE RIVER" is a dance performance that combines choreography, music, laser lights and unique space of RING stage in Russian Theatre.

Choreographic images and movement language of Fine5 DT´s new piece are created based on an actual, but at the same time often feared theme of the piece - the fading of the aged body and the conflict of internal and external rhythms that accompany it, the distortion of body perception, power and weakness of movements and wishes and desires that have not been fulfilled.

"She saw a dream. Of long-gone loved ones calling her to join them, but she does not know whether she joined them or not…. Not because she didn't want to, but because she had lost her body - in her dream she saw that she had turned into a white river that flowed past the loved ones who were by the shore, she flowed forward, somewhere away."

Laser lights and a smoke machine are used during performance.

Time: April 13 & 14, 6 p.m.; April 15 & 16 at 5:00 p.m, 2023

Directors and choreographers: Tiina Ollesk, Renee Nõmmik

Dancers and co-choreographers: Tiina Ollesk, Olga Privis, Helen Reitsnik, Ekaterina Soorsk, Simo Kruusement

Music: Giovanni Albini (Italy)

Laserprojections: Argo Valdmaa and Renee Nõmmik

Costume: Kirill Safonov

Lighting: Ants Kurist

Support: Tallinn City, Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium

Vene Teater, RING lava • Vabaduse väljak 5, 10141 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Google Map of Vabaduse väljak 5, 10141 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Fine5 Tantsuteater

+372 5042276

info@fine5.ee