Fine5 Tantsuteatri uuslavastus ARM 26.veebruaril 19.00 Sakala 3 Teatrimajas

R 26. veebruar 2021 kell 19:00 - 20:00

Sakala 3 Teatrimaja · Sakala 3, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

Fine5 Tantsuteatri uues lavastuses ARM uurib koreograaf Simo Kruusement mehelikkust ja naiselikkust läbi kaasajastatud, kuid pärimusele tuginevate kujundpiltide. Lavastuse loomisel on huvi keskmes mees ja naine ning nende omavahelised suhted, toetudes traditsioonilistele arusaamadele, ent lähtudes tänapäevasest kontekstist. Eestlasele on väidetavalt omane raske töö tegemine ja kinnine iseloom, mis on varjutanud tunded ja nende väljendamise. Armsatest ja siirastest sõnadest üksteisele on pigem puudus. Kuidas peaks siis suhtuma kõnekäändu; “Rääkimine hõbe, vaikimine kuld ”? Mehe naiselikkus ja naise mehelikkus on meie sisemised ürgsed minapildid, mis on aegade jooksul muutunud. Millisel moel me seda endas ja ühiskonnas täna tajume?

Koreograaf - Simo Kruusement

Tantsijad - Eneli Rüütli, Argo Liik

Muusika - Gerhard Lock

Kunstnik - Kalle Aasamäe

Valguskunstnik - Ants Kurist

Esietendus 18.02.2021, järgmised etendused 20.02, 22.02, 26.02 kell 19.00 Sakala 3 Teatrimajas

Produtsent Fine5 Tantsuteater
Simo Kruusement on Fine5 Tantsuteatri tantsijana osalenud erinevates lavastustes alates 2008. aastast(«Carmina burana», «Faasid-Remake», «...and Blue», «Hästi Tempe(t)reeritud klaviir», «Imeilus», «Mina olin siin», «Habras ilu», «FN», «Puudutada kuud» jne). Lisaks kaasaegsele tantsule on Simo huvitanud ka pärimustants ja lavarahvatants. Lavastus «Arm» on Simo suuremaid töid iseseisva koreograaf-lavastajana. Lavastus on osa magistritööst Tallinna Ülikooli BFM-i koreograafia õppekaval. Juhendaja Renee Nõmmik.
Gerhard Lock on TLÜ BFMi muusikateadlane ja helilooja, keda huvitab kõladisain ja heliruum ning erinevate meediumite interdistsiplinaarsus. Ta on Tallinna Ülikooli muusikateaduste ja multimeedia õppejõud.
Kalle Aasamäe on loonud autorikollektsioone nii Eestis kui ka välismaal, osalenud teatri- ja filmiprojektides ning õpetab moekunsti Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
Ants Kurist on loonud ja teostanud Sakala 3 teatrimajas valguslahendusi erinevatele teatritele varsti ligi kolmkümmend aastat.
Eneli Rüütli ja Argo Liik on mõlemad lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala. Eneli juhendab kollektiive nii Tallinnas (Uppsar) kui ka Pärnus (Tuurit-Tuurit) ning Argo on lavastanud mitmeid Dance Factory tantsuprogramme ning tantsinud paljudes suurprojektides Eestis ja välismaal. Mõlemad on ka varasemalt osalenud Fine5 Tantsuteatri lavastustes.

Toetajad - Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tallinna Ülikool


ARM (in estonian many possibilities for translation of the word: the wound, love) is the new production of Fine5 Dance Theater, where choreographer Simo Kruusement explores masculinity and femininity through modernized images based on tradition. The focus of the production is on the man and woman and their mutual relations, based on traditional understandings, but put into the contemporary context. Estonians are said to be characterized by hard work and a closed nature that has overshadowed feelings and their expression. Rather, there is a lack of sweet and sincere words to each other. How, then, should the proverb be treated; "Speaking is silver, silence is gold"? Man's femininity and woman's masculinity are our inner primordial self-images that have changed over time. How do we perceive this in ourselves and in society today?

Choreographer - Simo Kruusement

Dancers - Eneli Rüütli, Argo Liik

Music - Gerhard Lock

Artist - Kalle Aasamäe

Lighting artist - Ants Kurist

Premiere 18.02.2021, subsequent performances 20.02, 22.02, 26.02 at 19.00 Sakala 3 Theater House

Producer Fine5 Dance Theater

Supporters - Cultural Endowment, Ministry of Culture, Tallinn University

Osta pilet

Korraldaja

Fine5 Tantsuteater

Telefon: 5137972

E-post: rene@tlu.ee

Asukoht

Sakala 3 Teatrimaja · Sakala 3, Eesti

Google Map of Sakala 3, Eesti